2007

2007 

In het jaar 2007 blikken we terug naar de rechtszaak die de NMU had ingediend tegen de uitbreiding van Dierenpark Amersfoort.

De uitbreiding zou plaats vinden in zuidelijke en westelijke richting van het park. Onder andere zou ruim zeven hectare natuurgebied nodig zijn voor een dinobos. Tot aan de Raad van State liep het bezwaar tegen de milieuvergunning voor het bos. Ook de vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen bereidden procedures voor. Deze uitbreiding ging ten koste van het bos Birkhoven-Bokkeduin. Dit bos maakte onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast werd er ook onvoldoende aangetoond dat uitbreiding noodzakelijk was voor het park en was er te weinig compensatie voor het bos dat verdween.

Ondanks het verzoek van De Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen en de Utrechtse Natuur- en Milieufederatie om de aanleg van de calamiteitenroute en de bouw van hekwerken en verlichting rond het Dierenpark stop te zetten, werd tussentijds besloten dat Dierenpark Amersfoort door mocht gaan met de aanleg van het Dinobos. De definitieve uitslag voor goedkeuring voor de komst van het Dinobos gaf de rechter niet. Voor die uitslag verwees hij door naar een bodemprocedure waarvan de uitslag nog op zich liet wachten.

 

 

Uiteindelijk heeft in dit jaar de Rechtbank in Utrecht een uitspraak gedaan in deze zaak. De gemeente had voor de uitbreiding in het afgelopen jaar een vrijstellingsprocedure gevolgd, om iedereen de kans te geven in te spreken op nut en noodzaak van de uitbreiding. De Rechtbank had bepaald dat die procedure niet nodig was en daarom niet had mogen worden gevoerd. Hoewel dat formeel tot gevolg had dat de beroepsprocedures van de VBBBB en de NMU gegrond werden verklaard, kwam dat er voor het Dierenpark op neer dat de uitbreiding door mocht gaan: Op basis van het bestemmingsplan uit 1956 is de uitbreiding van het dierenpark toegestaan. De rechter stond dus toe dat het park doorging met de uitbreiding in de Ecologische Hoofdstructuur. Uiteindelijk bepaalde een bestemmingsplan van ruim 50 jaar oud wat er wel en niet mocht, ook al sloeg dat haaks op het beleid dat sindsdien gemaakt werd. Volgens de NMU faalde hier de wet en de natuur was en is er de dupe van.

De NMU zet zich nog steeds in voor rijke natuur en mooie landschappen. Zo beoordelen we gemeentelijke en provinciale plannen en reageren we hier indien nodig mondeling en schriftelijk op. Dat doen we in samenwerking met terrein beherende organisaties. Daarnaast zijn we lid van de gebiedscommissies, waardoor we actief betrokken zijn bij de realisatie van het natuurwerk en denken we mee over de versnelling van de voortgang van deze realisatie.

Tags: