2003

2003

In 2003 stelde de Provincie het concept op voor een nieuw streekplan. Zes natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Utrecht, lobbyden samen voor zorgvuldig ruimtegebruik, versterking van de natuur en landschap en recreatief groen bij de stad. Ook werden er dit jaar meerdere prijzen uitgereikt op het gebied van natuur en mobiliteit.

Op 11 december kreeg de Werkgroep Boomfeestdag IJsselstein de Natuur- en Milieuprijs 2003 voor vrijwilligersgroepen in Utrecht. Ongeveer vierhonderd kinderen plantten op deze boomfeestdag een wilgenlabyrint. Het was alweer de negende keer dat het IVN Consulentschap en de NMU de prijs toekenden.

Een andere prijs die in 2003 werd uitgereikt was de ‘prijs der vervoering’. Deze werd uitgereikt om te laten zien hoe milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid in de praktijk uitpakt. Koplopers Veenendaal en Amersfoort vielen prijs. Veenendaal kende toen al 25 jaar een verkeersbeleid waar korte ritten sneller zijn op de fiets dan met de auto. Amersfoort dankte de prijs aan pendelbusjes tussen het NS-station en de bedrijventerreinen. Wat belangrijk is, want juist het laatste stukje is doorslaggevend bij de keuze tussen openbaar vervoer en de auto.

Tags: