1994

1994

In 1994 was de NMU actief op veel verschillende thema’s. Drie van die thema’s waren; Duurzame mobiliteit, handhaving van milieuwetgeving en verbreden van de A2.

VERBREDING A2
Ook in 1994 voerde de NMU samen met omwonenden actie tegen het verbreden van een snelweg. In 2022 gaat het over de verbreding van de A28. In 1994 speelde eenzelfde casus: het verbreden van de A2. De NMU bracht toen met name het verbreden van het spoor, reductie van het autogebruik en een snelheidsbeperking van 80 km naar voren in het publieke debat en de lobby. Dus eerst inzetten op duurzame mobiliteit en daarna onderzoeken of verdubbelen van de A2 nog wel nodig is. Onderzoek en lobby waren daarbij de belangrijkste instrumenten.

HANDHAVEN MILIEUDELICTEN
In 1993 werd de nieuwe wet Milieubeheer aangenomen. Maar werd deze nieuwe wetgeving wel goed gecontroleerd? De NMU vond dat de naleving en handhaving beter konden. De NMU interviewde o.a. officier van justitie Plooy en onderzocht de mogelijkheden om het eigen netwerk in te zetten als ‘ogen en oren’ in de milieuovertredingen.

CAMPAGNE “ZONDER AUTO NATUURLIJK”
Samen met Stichting Natuur en Milieu, Fietsersbond en Milieudefensie startte de NMU de campagne “Zonder auto Natuurlijk”. Aanleiding was de toename in recreatief autoverkeer. In de vrije tijd nam de auto ruim 75% van de personenkilometers voor haar rekening. Samen met de natuurwerkgroepen werd actie gevoerd en onderzoek gedaan naar de autokilometers naar natuurgebieden, recreatiegebieden en campings. Dat dit item nog actueel is zien we ook aan de campagne die we vanaf 2015 voerden onder de naam “Gezond Op Pad“. Met acties zorgden we er voor dat meer mensen voor de korte afstand de fiets pakten in plaats van de auto. Ook voerden we speciale acties uit rondom scholen en bij bedrijven. Hier ontvingen fietsers complimenten en beloningen, zoals kortingen bij lokale Utrechtse ondernemers.

KORTINGSACTIES
Leuk om te zien dat we in ons archief ook kortingsbonnen vonden uit 1994. Toen al promootte de NMU duurzame groenten en biologische producten met kortingsbonnen voor lezers van onze nieuwsbrief. Een soortgelijke actie hebben we in 2021 gedaan. Met de landelijke  campagne de GoodFoodClub promootten we in 2020 en 2021 de duurzame boerderijwinkels en zorgden we ervoor dat deze beter gevonden werden. Het resultaat was meer klanten in de boerderijwinkels en een hoger aandeel duurzame landbouw in alle provincies. In 2021 deden we dat met een digitaal platform, via social media campagnes, inzet van films over de duurzame boeren en fietsroutes langs de winkels.

Tags:

Was je in de jaren 90 ook actief voor de NMU / Stichtse Milieufederatie en heb je nog foto’s of mooie ervaringen over acties die je met ons wilt delen? Laat het weten