1984

1984

In het jaarverslag van de Stichtse Milieufederatie (SMF) van 1984 staat Ruimtelijke Ordening centraal. Zo lezen we;  ‘De Stichtse Milieufederatie heeft tot taak ervoor te zorgen dat natuur, milieu en landschap in een afwegingsproces voldoende aan bod komen’.

Ruimtelijke ordening is een onderwerp waar de NMU zich altijd al druk mee bezig heeft gehouden. En dat is ook niet zo verwonderlijk. In ons dichtbevolkt land heeft ieder stukje land een bestemming.

Nog steeds is ruimtelijke ordening een belangrijk onderwerp binnen de NMU, alleen heet het nu ‘Omgevingsvisies en Ruimtelijke plannen’. Thema’s die belangrijk zijn voor de NMU zoals mobiliteit, natuur en landschap, hebben een sterke ruimtelijke component en raken aan onze fysieke leefomgeving. Wij adviseren daarom overheden hoe ze een duurzame leefomgeving op de juiste manier kunnen opnemen in de verschillende omgevingsvisies en plannen.

In 1984 zijn een aantal thema- en discussieavonden georganiseerd met als onderwerp het nieuwe Streekplan voor de provincie Utrecht dat toen op stapel stond. Groepen werden aangespoord om te reageren op het voorontwerp van dat streekplan. Samen met studenten van de Universiteit Utrecht werd een lespakket Ruimtelijke Ordening samengesteld dat ook bruikbaar was voor natuur- en milieugroepen. Eind 1984 maakte Bart Schouten een handleiding voor inwoners en groepen die zich bezighielden met streekplannen. Op die manier ondersteunde en mobiliseerde de milieufederatie zoveel mogelijk Utrechters om op te komen voor de natuur.

En nog steeds (anno 2022) verzorgt de NMU trainingen op het gebied van natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Tegenwoordig gebeurt dat vanuit het ‘Adviespunt Ruimte’. Vanuit dit adviespunt ondersteunen we bewoners en actiegroepen op veel verschillende manieren, zoals bij juridische procedures. En waar mogelijk pakken we zelf het probleem op om tot een oplossing te komen.

De NMU ondersteunt o.a. bij
– ruimtelijke plannen
– bestemmingsplannen
– omgevingsvergunningen
– bij bomenkap
– soortenbescherming
– gebiedsbescherming

Je leest er hier meer over!

 

Tags:

Was je in de jaren 80 ook actief voor de NMU / Stichtse Milieufederatie en heb je nog foto’s of mooie ervaringen over acties die je met ons wilt delen? Laat het weten!