1977

1977

In dit jaar blikken we terug op het vijfjarig bestaan van de Stichtse Milieufederatie (SMF)  in 1977, een jubileum dat feestelijk werd gevierd. In de loop van de eerste vijf jaar heeft de Stichtse Milieufederatie namelijk enorm veel werk verzet.

De Stichtse Milieufederatie controleerde toentertijd gemeenten of ze voldoende rekening hielden met het kostbare milieu, tikten gemeentes en andere provincies op de vingers als het uit de hand dreigde te lopen, maar wees ook boerenorganisaties op de noodzaak van een ander milieubeleid. Ook hield de SMF zich bezig met het behoud van natuur en bestemmingsplannen.

De bemoeienis van de federatie werd in die tijd niet altijd in dank afgenomen. De federatie was dat inmiddels wel gewend, maar vond het soms ook verdrietig om te constateren dat er zo weinig begrip was voor de federatie.

Volgens Ton Janssen, de allereerste medewerker van de federatie, werd er al veel bereikt in de eerste vijf jaar. In 1977 waren er ruim 50 milieuwerkgroepen uit de provincie aangesloten, terwijl ze begonnen met 26 milieuwerkgroepen. Daarnaast is het milieubewustzijn gegroeid in Nederland en vanuit de overheid kwam er meer geld beschikbaar voor het behoud van onze natuur en het milieu. Uit een krantenartikel uit 1977 vertelde Ton Janssen dan ook: ‘De gemeenten doen wel wat voor het milieu. Er wordt bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor educatie op scholen. Dat is een positief teken. Ook worden niet meer klakkeloos bomen gekapt voor uitbreidingsplannen van gemeenten. Dat is gunstig. Blijft toch het feit dat de gemeenten de behoefte hebben om te groeien. De motieven zijn nog steeds niet veranderd. De plannen van de gemeenten zijn nog steeds te groot.’ Willem Boelhouwer, de toenmalige voorzitter van de Stichtse Milieufederatie, voegt daaraan toe: ‘Er wordt ons ook wel eens het verwijt gemaakt dat wij ons altijd bemoeien met de woningbouwplannen en bestemmingsplannen van de gemeenten. Gezegd wordt dat dat maar weinig met milieu te maken heeft. Dat is natuurlijk fout gedacht.’

 

Links de voorzitter van de Stichtse Milieufederatie W. Boelhouwer, naast hem de secretaris T. Janssen.

 

Naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan gingen we op bezoek naar de eerste medewerker van de federatie Ton Janssen. Daarin hebben we o.a. gevraagd wat volgens hem het grootste verschil was tussen vijftig jaar geleden en nu. Ton vertelde ons: ’Vijftig jaar geleden is de Stichtse Milieufederatie ontstaan om de lokale groepen die na het natuurbeschermingsjaar in 1970 spontaan zijn ontstaan te ondersteunen en het werk te coördineren. Tegenwoordig is de NMU gesetteld en heeft verbindingen met overheden, gemeenten en organisaties. Dat was er in de beginjaren helemaal nog niet. Daarnaast wil hij de mensen thuis meegeven meer bewustwording te creëren over bijvoorbeeld energietransitie, de achteruitgang van de biodiversiteit en een duurzamer leven. Er dient namelijk veel meer besef te komen van de noodzaak, zodat de individuele burger daarop kan anticiperen. Iedereen kan wat doen in zijn directe omgeving. Ga je met de fiets of met de auto? Eet je lokaal en duurzaam of laat je het van ver komen? Ga je isoleren of niet? Iedere dag kan iedereen het verschil maken. Juist daarom is de Natuur en Milieufederatie dit jaar de facebookgroep gestart 101 klimaattips: met wekelijks tips aan Utrechters hoe je zelf iets kunt doen aan de natuur, het milieu en het klimaat.

Tags: