Verduurzamen met regisseurs

Verduurzaming bij particuliere woningeigenaren versimpelen

Wanneer zal het duurzaam verbeteren van jouw huis net zo eenvoudig zijn als het kopen van een keuken? Want alle keukenverkopers zijn in staat om een warmtepomp te verkopen (er zit namelijk een kleintje in iedere koelkast), omdat ze het er niet over hoeven te hebben!

Woningverduurzaming kan eenvoudiger!

Veel bewoners in Nederland hebben interesse om hun woning te verduurzamen en starten hiervoor met het nodige uitzoekwerk. En dan? In een groot aantal gevallen lukt het woningeigenaren echter niet om de eindstreep te halen, omdat er te veel momenten zijn om af te haken en omdat ze een woud aan maatregelen (en daar weer varianten en types van) voorgeschoteld krijgen. Menigeen vraagt zich af: kan dat niet eenvoudiger?

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband van Energiepaleis, Hogeschool Utrecht, TNO, Energie-U, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Essense, JMA, Sustainomy en Wendel is een project gestart om energieregisseurs op te leiden die bij dit probleem kunnen helpen. Men slaat de handen ineen en werkt in Utrecht aan een verbetering, die direct in de praktijk wordt getest, met en bij bewoners. De verbetering is gericht op versimpeling. Geen rapport vol maatregelen maar een handjevol concepten, die voor ieder huis gelden en bij de bewoner passen. Van adviseurs naar ‘regisseurs’, die rekening houden met de (on)bewuste wensen van de bewoners. Vanzelfsprekend behoudt de bewoner altijd de eindregie.Hogeschool Utrecht ontwikkelt een vernieuwend opleidingsprogramma voor deze regisseurs. Energiepaleis en JMA leveren de kennis en de eerste opgeleiden. Energie-U en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht werven deelnemers: pioniers en zoekende bewoners. Essense, Sustainomy en Wendel vereenvoudigen de rekenmethodiek, via een handzame tool die nauw aansluit bij het proces van de bewoner. TNO brengt methodes in en onderzoekt en evalueert de opleiding en de toepassing.

Subsidie

Dankzij een subsidie van Topsector Energie (ministerie EZ) kunnen de partijen hier in 2019 gezamenlijk aan werken. Zo ziet de tijdslijn in 2019 er uit:

  • De basis leggen voor de opleiding, de methode en praktijktest (eerste kwartaal),
  • Eerste praktijktest met twintigtal bewoners (voorjaar),
  • Tweede serie praktijktest op basis van verbeterde versie (na de zomer).

Er is een projectstructuur opgezet om te ontwikkelen, te testen in de praktijk, te trainen, te evalueren, te leren en op te schalen.

Plan

Vanaf 2020 zijn alle bouwstenen beschikbaar om bewoners echt op weg te helpen: de regisseursopleiding, bruikbare tools en getrainde regisseurs. Het gedachtegoed voor eenvoudige woningverduurzaming kan dan breder verspreid worden bij woningeigenaren en belangrijke stakeholders, zoals gemeenten, energieloketten, energie initiatieven en aanbieders van duurzame maatregelen.

Update januari 2020

Het project ‘Verduurzamen met regisseurs’ verloopt naar wens. We hebben iets meer tijd kunnen nemen voor een aantal onderdelen door een verlenging van het project tot eind maart 2020. Inmiddels zijn we met de evaluatie bezig. De pilottrajecten met de kandidaat-regisseurs lopen nog door. Een aantal daarvan zal naar verwachting de komende maanden als volwaardig regisseur aan de slag gaan en zijn dan dus benaderbaar voor woningen.

Na afloop van het project zal er een centrale organisatie worden opgezet om een en ander verder te organiseren en op te schalen. Dit zal enige tijd kosten. We komen graag in contact met lokale initiatieven, gemeenten en anderen die interesse hebben in de bijdrage van een regisseur om zo ook de (toekomstige) capaciteit te kunnen afstemmen.

Tags: