Schenken

Schenken

Een blijvend duurzame en mooie leefomgeving in Utrecht vraagt veel en langdurige inzet. Daarom kun je er ook voor kiezen voor een langere periode periodiek te schenken aan de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Periodieke schenking met extra belastingaftrek

Een periodieke schenking mag je vanaf €50 volledig van je inkomstenbelasting aftrekken, mits je de gift voor 5 jaar vastlegt. Zo schenk je belastingvrij en helpt de belastingdienst mee aan onze groene idealen. 

Dat is eenvoudig te regelen, met dit formulier. Via dit formulier kun je eenvoudig een jaarlijkse incasso afgeven.

 • Vul het formulier in tweevoud in en onderteken beide exemplaren.
 • Als je gehuwd bent of een partner hebt, moet die het formulier ook ondertekenen.
 • Vul daarna het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtig je de Natuur en Milieufederatie Utrecht om gedurende de looptijd van de schenking je bijdrage af te schrijven van je bankrekening. Je hebt daarbij de keuze voor één afschrijving per jaar, of in vier of twaalf delen. We houden i.v.m. administratieve lasten wel een minimum aan van €500 per jaar.
 • Stuur het formulier op naar: Natuur en Milieufederatie Utrecht, t.a.v. het secretariaat, Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ, Utrecht, of via info@nmu.nl
 • De NMU ondertekent ook beide aktes, vult een transactienummer en eventueel een machtigingsnummer in en stuurt één exemplaar terug voor je eigen administratie. Het andere exemplaar blijft bij de NMU.
 • Bewaar je exemplaar goed, de belastingdienst kan erom vragen.
 • Ook ontvang je (apart) een bevestiging van je betalingsvolmacht voor je administratie.

Wat doen wij met je gift?

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er met je geld gebeurt en dat je tevreden bent over de bestemming die je gift krijgt. Voor bedragen vanaf €5.000 kunnen wij samen met jou op zoek gaan naar een specifieke bestemming, zoals:

 • een specifieke campagne (bijvoorbeeld over schone mobiliteit, duurzame landbouw, duurzame energie)
 • ondersteuning van lokale milieu-, natuur- en landschapsgroepen
 • opkomen voor het natuur- en milieubelang bij nieuwe ruimtelijke plannen
 • van de grond helpen van nieuwe duurzame buurtinitiatieven

Je kunt ook een Fonds op naam oprichten, waarin je specifieke doelen aangeeft. Een Fonds op naam kun je oprichten voor bedragen vanaf €50.000. Hierbij richt je een goed doel binnen een goed doel op.

ANBI

De Natuur en Milieufederatie Utrecht een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor ook eenmalige giften vanaf een drempelbedrag en tot een bepaald maximum) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Contact

Heb je nog vragen? Of wil je overleggen over de bestemming van je gift? Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Marjolein. Zij kan ook een persoonlijk gesprek voor je plannen met onze directeur. Voor advies over schenken en nalaten kun je ook terecht bij je notaris.

Meer weten over periodiek schenken? Neem contact op met het secretariaat via info@nmu.nl of bel 030 2567 350.