Bijeenkomst Landschapselementen | voor boeren

Bijeenkomst ‘Landschapselementen tot waarde gebracht’ 9 februari 2023

 

Tijdens deze workshop, die plaatsvindt bij Hoeve Wielrevelt in Haarzuilens, vertellen we meer over landschapselementen in het GLB, ‘Aanvalsplan Landschapselementen’, subsidies en andere mogelijkheden voor financiële vergoeding.

Deze workshop is een initiatief binnen het trajectplan: ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project: ‘Duurzame Verdienmodellen’.

Wat zijn landschapselementen?

Landschapselementen zijn in het verleden door de mens aangelegd voor een specifiek doel, denk aan vee- of waterkeringen of voor de productie van hout of fruit. Zo vind je in het lagergelegen westen van de provincie Utrecht meer knotwilgen en in het oosten meer houtwallen.
Ondanks dat het oorspronkelijke doel van de landschapselementen vaak uit het oog verloren is, zijn ze nog wel degelijk nuttig, ook voor de agrarische bedrijfsvoering. Er leven bijvoorbeeld dieren in die plaaginsecten of bladluizen in gewassen bestrijden. En bijen en hommels die helpen om gewassen te bestuiven. Beplanting zorgt voor het breken van wind en geeft verkoeling voor vee in warme zomers. Ook het belang van bomen voor het vastleggen van CO2 is een factor die steeds meer aandacht krijgt en daarbij geven landschapselementen het Utrechtse landschap karakter.

Sprekers en programma

  1. Martijn Plomp geeft een introductie over het trajectplan: ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project: ‘Duurzame verdienmodellen’ en vertelt over de rol die kleine landschapselementen kunnen spelen;
  2. Gerrit-Jan van Heerwaarden (LandschappenNL) vertelt over het onlangs gelanceerde ‘Aanvalsplan Landschap’;
  3. Sarah Westenburg (BoerenNatuur) neemt de deelnemers mee in GLB, ze gaat dieper in op de landschapselementen en laat met behulp van een rekentool zien hoe verschillende praktijksituaties uitpakken;
  4. Wenche Asyee (Collectief Rijn Vecht en Venen) vertelt over mogelijke ondersteuning vanuit het Platform KLE. Daarnaast vertelt Asyee wat zij vanuit het collectief voor de deelnemers kan betekenen;
  5. Ramona Schalkwijk (Boerin en mede-initiatiefnemer ‘Boeren met bomen’) informeert de deelnemers over de mogelijkheden van crowdfunding. Ramona plantte ruim 40 walnotenbomen en 180 bessenstruiken. Om de aanplant te bekostigen ging ze de samenwerking aan met burgers.
  6. Isabel Kruisheer (NMU) vertelt over het Bomen Actieplan dat de NMU opstelde in opdracht van Provincie Utrecht. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht helpt de NMU agrarische ondernemers bij het vinden en financieren van bosplantsoen.

Aanmelden
Heb jij interesse in landschapselementen? Wil je graag aanwezig zijn bij deze workshop? Meld je dan nu aan.

Aanmelden

Praktische informatie

Datum: 9 februari 2023
Tijd:      14.00 – 16.30 (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Hoeve Wielrevelt Haarzuilens, Thematerweg 10 Haarzuilens

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Projectleider natuurinclusieve samenleving