Zonnepanelen op Mariënhoeve feestelijk in gebruik dankzij CO2 Bank Utrecht

juli 2, 2018

Zonnepanelen op Mariënhoeve feestelijk in gebruik dankzij CO2 Bank Utrecht

Op 30 juni werd het eerste dak van Zonnepark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede feestelijk in gebruik genomen. Op de judohal en de nieuwe multifunctionele hal worden in totaal 1890 panelen geplaatst. Het project wordt in twee delen uitgevoerd: de eerste 480 panelen op de Judohal zijn nu geplaatst. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de CO2 Bank Utrecht, waar bedrijven en overheden hun uitstoot van het broeikasgas CO2 compenseren door te investeren in schone energie en energiebesparing – binnen de provincie Utrecht.

Mariënhoeve
De eerste 480 zonnepanelen van Zonnepark Mariënhoeve zijn geplaatst! Foto: Cas Neven

Het project maakt gebruik van de ‘Postcoderoosregeling’. Mensen die in het postcodegebied van Mariënhoeve wonen én in de aangrenzende postcodegebieden, investeren gezamenlijk in de zonnestroominstallatie en hoeven over de stroom die door “hun” panelen is opgewekt geen energiebelasting te betalen (ong 12 cent per kWh). De speciaal opgerichte coöperatie EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. heeft voor realisatie van het project en het werven van deelnemers ondersteuning  gekregen van de CO2 Bank Utrecht.

Sarida van der Meer van EigenWijkse: “We zijn blij dat dit project gelukt is. Zo zijn weer 50 mensen omgeschakeld naar duurzame energie. Het mooie van een postcoderoosproject is dat het de panelen van de deelnemers koppelt aan hun jaarafrekening. Die wordt door het belastingvoordeel fors lager. Het was alleen een moeilijkere klus om dit te ‘verkopen’, vergeleken met ons eerste project en daarom gaan we het tweede dak met SDE+ subsidie vol leggen.”

Provincie Utrecht compenseerde de uitstoot van het energieverbruik van de eigen organisatie via de CO2 Bank Utrecht. CO2 Bank Utrecht ondersteunde vervolgens het initiatief van Eigenwijkse. Pim van de Berg, gedeputeerde, bedankte de mensen die hier tijd en energie in hebben gestoken. “Energiecoöperaties zijn niet alleen belangrijk om energieprojecten te realiseren, maar ook om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor en te betrekken bij de energietransitie. De transitie naar duurzame energie gaat namelijk alleen lukken als er tot in de haarvaten van de samenleving betrokkenheid en doorzettingsvermogen aanwezig is.” 

CO2 Bank Utrecht biedt regionale compensatie

De stichting CO2 Bank Utrecht (www.co2bank-utrecht.nl) brengt vraag en aanbod van regionale klimaatcompensatie bij elkaar. Dit is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij maakt zich er sterk voor dat CO2-afspraken in Nederland en de EU aangescherpt worden en klimaatdoelen gehaald. Met budgetten die vrij komen middels overheden en bedrijven die hun uitstoot vrijwillig compenseren, ondersteunt de CO2 Bank Utrecht projecten in de non-profitsector. Naast projecten met scholen en sportclubs gaat de CO2 Bank ook starten met projecten in het Veenweidegebied: een hoger waterpeil voorkomt bodemdaling en CO2 uitstoot. Met alle ondertekenaars van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt wordt gewerkt aan een systematiek voor een nationale vrijwillige CO2 markt.