Yes In My BackYard! Webinar over gebiedsparticipatie rond wind en zon

maart 15, 2021

Yes In My BackYard! Webinar over gebiedsparticipatie bij wind en zon

Drie lessen uit de provincie Utrecht – woensdag 7 april 2021 19:30-21:30 uur

Dit webinar is gratis; het is bedoeld voor energiecoöperaties en beleidsmedewerkers bij gemeente en provincie. Meld je hieronder aan. We mailen je dan een link om deel te nemen.

Zonnevelden en windmolens zijn hard nodig om klimaatverandering te stoppen. Maar ze veranderen ook ons landschap. Daarom zeggen veel mensen: Not In My BackYard! (NIMBY).

De discussie gaat er vaak over hoe we deze weerstand kunnen verminderen. Bij dit webinar kiezen we voor een andere benadering. Kunnen we samen we met bewoners kijken hoe we hun leefomgeving mooier en beter kunnen maken? Kunnen zonnevelden of windmolens daar een onderdeel van zijn? Met die insteek zegt een flink deel van de inwoners straks wellicht Yes, In My BackYard!

Deze alternatieve aanpak vraagt iets van overheden en initiatiefnemers. Op deze avond vertellen drie partijen over hun ervaringen met een nieuwe manier van samenwerken met bewoners om duurzame energieprojecten van de grond te krijgen.

Burgerpanel voor gemeentelijk beleid en kansenkaart

Gemeente Wijk bij Duurstede – Martine van der Woude en Ernest Bressers

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft met input van een Burgerpanel beleid opgesteld voor zonnevelden. Op een kansenkaart is te zien welke gebieden meer en minder geschikt zijn voor zonnevelden, waarna verschillende projecten langs de meetlat werden gelegd. Hoe werden inwoners en organisaties betrokken bij het opstellen van beleid? En hoe werd het beleid vertaald naar een geslaagde procedure voor initiatiefnemers?

Eén plan van voor- en tegenstanders

Natuur en Milieufederatie Utrecht 

De NMU vertegenwoordigt zowel energiecoöperaties, als natuurgroepen en andere georganiseerde bewoners. Dit vertrekpunt hielp om een gemeenschappelijk voorstel te realiseren voor de plaatsing van wind- en zonneparken in de regio Amersfoort. Ook bij het totstand komen van gebiedsvisies in o.a. Zeist, en het ontwerp van Energietuin Mastwijk in Montfoort, werkten voor- en tegenstanders samen aan een plan. Hoe breng je verschillende belangengroepen met elkaar in gesprek? En hoe kom je samen tot één verhaal?

Deze wijk is vóór windmolens

Soesterwijkwieck – Dirk Kramer

Energiecoöperatie Soesterwijkwieck kan putten uit 10 jaar ervaring in het betrekken van bewoners bij de energietransitie. Initiatiefnemer Dirk Kramer vertelt hoe een project voor twee windmolens bij de Amersfoortse wijk Soesterkwartier gedragen wordt door een groot deel van de buurtbewoners. Wat waren de succesfactoren? Maar ook: Welke bewoners doen nog steeds niet mee, en hoe erg is dat?

De sprekers vertellen over hun projecten en ervaringen. Daarna is er in de deelsessies ruimte voor discussies en vragen. Het webinar is gericht op energiecoöperaties en beleidsmedewerkers bij gemeente en provincie.