Verslag werkconferentie Circulaire bouw & demontage

maart 28, 2018

Verslag werkconferentie Circulaire bouw & demontage

De Werkconferentie Circulaire bouw & demontage op 12 maart was een initiatief van Alliantie Cirkelregio Utrecht – een onafhankelijke platform dat werk maakt van steden zonder afval, zonder uitval, waarvan ook de NMU deel uitmaakt. Bouw en demontage spelen bij deze ambitie een cruciale rol. Door materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop wordt grote maatschappelijke en economische winst behaald. Bij nieuwe gebouwen vraagt dit om anders ontwerpen, het liefst met hernieuwbare grondstoffen.

werkconferentie bouw en demontageIn het Provinciehuis troffen ruim honderd vertegenwoordigers van marktpartijen, overheden en andere stakeholders elkaar. Doel: kansrijke circulaire bouwopgaves en gebruikte element- en materiaalstromen in kaart brengen en verbinden met toekomstige regionale bouwprojecten. Ook was aandacht voor de overheidsrol als aanjager, facilitator en regelgever bij circulaire bouw en demontage.

Tijdens de Werkconferentie lag de nadruk op concrete verbindingen. Die zijn nodig om kennis uit te wisselen en samen te leren, maar vooral ook om de circulaire kansen te verzilveren. Gedeputeerde Pim van den Berg, gastheer namens de Provincie Utrecht wees op de door TNO becijferde economische potentie van circulair bouwen en demonteren in de regio: € 180 miljoen toegevoegde waarde per jaar en 1.500 structurele extra banen.
Zie voor het uitgebreide verslag de pagina van de Economic Board Utrecht (EBU).