Verslag van achterbanbijeenkomsten energielandschappen

april 23, 2018

Verslag van achterbanbijeenkomsten energielandschappen

Hoe passen we duurzame energie in in het buitengebied? Wat zijn de kansen, de zorgen en de mogelijke oplossingen en dilemma’s? Over die vragen ging de NMU in gesprek met haar diverse achterban van betrokken bewoners en lokale natuur-, landschaps- en energieclubs. 

Het moge duidelijk zijn: willen we verregaande en schadelijke klimaatverandering tegengaan, dan hebben we niet genoeg aan één zeil. We moeten alle zeilen bijzetten, en ruimte maken voor een snelle energietransitie – óók in ons buitengebied! Maar hoe en waar kan dat dan? En hoe zorgen we ervoor dat onze provincie/regio in de toekomst duurzaam én leefbaar is?

Gesprekken op gang brengen

Allemaal lastige vragen waar iedereen weer anders tegenaan kijkt, en waar geen simpele antwoorden voor bestaan. Maar we willen wél stappen zetten! Reden genoeg voor de NMU om in een reeks van drie Achterbanbijeenkomsten het gesprek aan te gaan met onze diverse achterban van betrokken bewoners en lokale natuur-, landschaps- en energieclubs. Daarmee hadden we twee doelen: enerzijds het gesprek op gang brengen tussen de deelnemers, over kansen en zorgen rond energielandschappen, voor hun eigen visieontwikkeling. En dit tegelijkertijd gebruiken als voeding voor de NMU-visie op dit thema.

Drie avonden, 100 aanwezigen

We hebben hiertoe drie avonden georganiseerd: 21 februari in Amersfoort, 7 maart in Woerden en 13 maart in Driebergen. Opgedeeld in kleine groepen gingen 100 aanwezigen met overgave een open dialoog met elkaar aan om samen een beeld te vormen van de kansen en zorgen, en mogelijke oplossingen om deze twee met elkaar te verbinden.

De insteek gaf aanwezigen de kans elkaars perspectieven beter te begrijpen, en de NMU waardevolle input voor ons dagelijkse werk als visie- en beleidsontwikkelaar op dit thema: bij het uitwerken van de gezamenlijke Oostbroek visie Energieke landschappen, in onze inbreng bij gemeentelijke plannen en strategieën, enzovoorts.

Kort verslag

In een kort verslag (pdf) geven we een beknopt overzicht van de ideeën, opmerkingen en suggesties die zijn ingebracht tijdens de drie avonden.