Verkiezingen: natuur en groen of economie?

februari 15, 2018

Verkiezingen: natuur en groen of economie?

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen.  Deze keer behandelen we het thema; groen in de stad.

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag: Hoe verhouden natuur en groen in de stad zich tot de economische ontwikkeling van Utrecht? 

Al eerder gaven politieke partijen ook antwoord op: In hoeverre moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen? Hoe moet het gebruik van de huidige stadsparken ingevuld worden; zijn ze vooral bedoeld als groene rustplekken of als evenemententerreinen?

De partijen geven deze week ook nog antwoord op de vraag: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd? De komende weken behandelen we weer andere thema’s, het eerstvolgende thema is woningbouw.

Hoe verhouden natuur en groen in de stad zich tot de economische ontwikkeling van Utrecht? 

GroenLinks Bij een groeiende stad moet ruim aandacht zijn voor het groen in de stad. Groen maakt de stad aantrekkelijk om te wonen en werken. Het is daardoor ook voor de economie van de stad belangrijk. Een gezonde en groene stad gaat goed samen met een bloeiende, duurzame economie. GroenLinks zet daarom in op een circulaire economie, die uitgaat van een cirkel van gebruik, inzameling en hergebruik. Daarnaast is groen in de stad goed voor de gezondheid en het geluk van de inwoners. Zo bepleit GroenLinks meer ‘groene beweegroutes’ om te fietsen, wandelen en rennen en meer speelgroen, zoals groene schoolpleinen.

PvdA PvdA Utrecht vindt dat economische ontwikkeling en natuur en groen in de stad hand in hand kunnen gaan. Duurzame innovatieve initiatieven die de stad groener, gezonder en slimmer maken kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan zowel het groen als de economische ontwikkeling. Ondertussen merken we ook dat door het toenemend aantal bewoners de natuur en het groen onder druk komen te staan en dus bescherming nodig hebben. Wij willen dat de gemeente een integrale omgevingsvisie opstelt waar groen onderdeel van uitmaakt, om ruimtelijke en economische ontwikkeling in de stad te begeleiden en te sturen. Daarnaast willen wij dat bij nieuwbouwprojecten groen altijd onderdeel uitmaakt van de plannen, zodat iedere Utrechter dichtbij kan blijven genieten van de natuur en het groen.

ChristenUnie De ChristenUnie streeft naar een maatschappij die in balans is. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor economische ontwikkeling, maar nadrukkelijk ook voldoende ruimte voor natuur en groen. Bij nieuwe economische ontwikkelingen en bouwprojecten moet wat de ChristenUnie betreft nadrukkelijk rekening worden gehouden met natuur en groen. Zo kunnen groene daken en muurbegroeiing helpen de opwarming van de aarde – en in elk geval van de stad – tegen te gaan. Groen helpt ook tegen wateroverlast door steeds vaker voorkomende hoosbuien. Economische ontwikkeling is daarom alleen mogelijk als er meer groen en natuur komt.

Partij voor de Dieren Steeds opnieuw worden in Utrecht natuur en groen opgeofferd voor grootschalige bouwprojecten, de aanleg van wegen of het organiseren van evenementen. Bij nieuwbouw wordt vanaf de tekentafel een project ontworpen, waarbij het bestaande groen van tafel wordt geveegd. De Partij voor de Dieren zet zich in de gemeenteraad in voor betere bescherming van bomen, groen en dieren. Het is ons gelukt om nu al bij ruimtelijke plannen bomen en dieren beter te beschermen. De (economische) groei die veel andere partijen nastreven is het probleem, niet de oplossing voor onze stad. Om de stad leefbaar en gezond te houden, voor mensen maar ook voor dieren, nu én in de toekomst, moeten we drastisch andere keuzes maken in hoe we omgaan met natuur en groen.

VVD Veel bedrijven kiezen juist voor Utrecht omdat het een groene stad is die ook in een groene omgeving ligt. Ze versterken elkaar dus. Binnen de nieuwe gebieden als Merwedekanaalzone en Leidsche Rijn is er dan ook veel aandacht voor groen en de parken. Gebieden die in het verleden niet toegankelijk of versteend waren, komen zo beschikbaar voor de stad.

Student & Starter We moeten manieren vinden om groen de ruimte te geven in onze groeiende stad. Ruimte slim benutten is een van onze uitgangspunten. De ontwikkeling van groene daken en verticale tuinen is bijvoorbeeld een oplossing. Niet alleen bieden groene daken isolatie aan woningen, ook kunnen ze worden gebruikt als buitenruimte voor recreatie. We bungelen als stad momenteel onderaan de ranglijst wat betreft vierkante meters groen per woning. Dat zien we graag anders. Wij willen wonen een stad waarin je uitgenodigd wordt om naar buiten te gaan, onder meer door de aanleg van groene aders door de stad. Vanaf ieder punt in de stad moet je een stuk groen op kunnen wandelen.

DENK Wij zijn voor meer groen maar er moeten ook meer woningen komen. Wij zetten in op bijvoorbeeld Urban Farming – ook in sociale woningcomplexen – en andere ideeën, zoals het creëren van ‘binnenbossen’ in schoollokalen waarmee het binnenklimaat en daarmee ook de prestaties op scholen aanzienlijk verbeteren.

Seniorenpartij Wij vinden dat er in de stad veel meer groen moet komen. Loop maar eens rondom Utrecht Centraal en dan schieten de tranen je in de ogen. Alleen maar beton en niks aan groen erg jammer. Als je meer groen in de stad zou hebben, trekt dat meer mensen aan die dan ook voor de gezelligheid en om contacten te leggen naar de stad gaan. Dit zal de economische ontwikkeling van Utrecht ten goede komen. En als dit dan ook nog goed bereikbaar gaat worden voor iedereen sla je twee vliegen in 1 klap

Piratenpartij De Piratenpartij Utrecht ziet economische groei niet als een doel op zich, maar als een middel om een doel te bereiken. De Piratenpartij Utrecht heeft doelen zoals het bijbouwen van sociale huurwoningen, investeren in de zorg, en investeren in de leefomgeving en groen. Natuur en groen in Utrecht mogen daarom volgens de Piratenpartij ook nooit worden opgeofferd om de economie te versterken. Wie wil er nou wonen in een stad die dan misschien wel economische ontwikkeling heeft, maar waar geen groen meer te zien is? Wij in ieder geval niet.

CDA De economische ontwikkeling geeft de stad ruimte om te investeren. Het CDA wil dat daarmee ook het groen in de stad erop vooruit gaat. Sommige stadsparken, zoals het Griftpark en het Maximapark in Leidsche Rijn, hebben al een hoog onderhoudsniveau en goede voorzieningen. Die investering mag nog op veel meer plekken, zoals in Park Transwijk en Park de Watertoren in Overvecht, waar het vooral nog een groot grasveld is. Een goed beheerd park is beter voor de gebruikers én voor de natuurwaarden.

D66 D66 ziet de groei van Utrecht als een kans. Voldoende natuur en groen zijn noodzakelijk voor de gezondheid van alle Utrechters. Door de groei in goede banen te leiden kunnen we de bijbehorende veranderingen aangrijpen om te vergroenen terwijl we groeien. De eerste mooie voorbeelden hiervan zien we al in het stationsgebied en Merwedekanaalzone waar de plannen zowel meer groen als meer woningen voor Utrecht betekenen. D66 wil dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen altijd groen en water wordt toegevoegd, waarbij we zoveel mogelijk inzetten op het verbinden van oude en nieuwe groenvoorzieningen. Zo maken we van economie en groen geen tegenstelling, maar maken we groen mét groei.

 

Bron: Duic