Utrecht ondertekent Schone Lucht Akkoord

januari 15, 2020

Utrecht ondertekent Schone Lucht Akkoord

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu heeft maandag 13 januari in Utrecht het Schone Lucht Akkoord ondertekend met 35 gemeenten en 9 provincies, waaronder de provincie Utrecht. De afspraken uit dit akkoord moeten ervoor zorgen dat in 2030 de helft minder mensen ziek worden en overlijden door luchtvervuiling. De NMU werkt hieraan via het bevorderen van duurzame mobiliteit en het verminderen van houtstook.

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden. Deze komt van het wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het Schone Lucht Akkoord bouwt daarbij voort op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.

Daarnaast kent het een aantal nieuwe maatregelen die Rijk, gemeenten en provincies moeten nemen om de uitstoot van deze ongezonde stoffen te verminderen. Daarvan moeten ze jaarlijks de voortgang laten zien. Het Rijk heeft voor het akkoord 50 miljoen euro uitgetrokken. Per gemeente is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

De provincie Utrecht is een van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Zij heeft allerlei partijen bij elkaar gebracht die belang hebben bij, en een rol kunnen spelen in het schoner maken van de lucht in de regio. Daaruit is de Uitvoeringsagenda Gezonde lucht tot stand gekomen. De belangrijkste thema’s in de uitvoeringsagenda zijn mobiliteit, binnenvaart, beschermen van kwetsbare locaties, meten met sensoren en de internationale lobby voor maatregelen voor schone lucht.

De NMU heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht. Concreet werken we nu aan de thema’s mobiliteit en houtstook. Adjunct-directeur Josja Veraart van de NMU is ambassadeur voor het thema houtstook. Ze legt uit wat dit inhoudt in dit filmpje!

Tags: