Uitspraak Europese Hof | Terugblik DAG WEG DAG

november 22, 2018

Uitspraak Europese Hof | Terugblik DAG WEG DAG

 

Zondag 4 november 2018 vond de DAG WEG DAG plaats in het centrum van Utrecht. Tegen elf uur verzamelden honderden protesterende fietsers op het Domplein. Daar werden ze voorzien van papieren hesjes waarop ze hun protestteksten konden schrijven voordat ze op pad gingen voor een tocht door de stad die hoofdzakelijk over de singels ging. Eindpunt was de Neude, waar de demonstranten toegesproken werden en muzikaal onthaald werden door een swingend Tutti Saxi. De honderden demonstranten boden een indrukwekkend gezicht, waar ook de plaatselijke én landelijke pers oog voor had.

Verbreding A27 niet getoetst aan klimaatverdrag

Er is nog een reden om het besluit tot verbreding te herzien en dat is het Klimaatverdrag van Parijs en de klimaatopgave, die het kabinet zich voorgenomen heeft. In de onderbouwing van de verbreding van de A27/A12 ontbreekt een klimaatparagraaf. Merkwaardig dat een  project van deze omvang, waarvan bekend is dat het een aantrekkende werking op het autoverkeer heeft, niet getoetst is op de gevolgen voor de uitstoot van CO2. Tot 2030 is er € 19 miljard gereserveerd voor infrastructurele projecten zoals de verbreding van de A27, maar voor al deze projecten geldt dat de consequenties van het klimaatverdrag in Parijs niet in de plannen zijn meegenomen.

Uitspraak Europese Hof van Justitie m.b.t. stikstofuitstoot

Afgelopen woensdag werd het oordeel van het Europese Hof van Justitie over de Nederlandse PAS-wetgeving bekend. Kort gezegd: deze wetgeving schiet te tekort en daarmee staat de verbreding van de A27 op losse schroeven.

Nederland, Utrecht, 4–11-2018. Foto: Rob Huibers.