‘Tijd voor oplossing Ring Utrecht zonder bomenkap Amelisweerd’

september 11, 2019

‘Tijd voor oplossing Ring Utrecht zonder bomenkap Amelisweerd’

De Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse wijk-, natuur- en milieuorganisaties, vraagt in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om samen met de Utrechtse regio zo snel mogelijk te komen tot een duurzaam, gezond en klimaatbestendig bereikbaarheidsplan. Een element daarin kan de verbreding zijn van de Ring Utrecht binnen de bestaande bak in Amelisweerd. Het Vlaamse bureau SUUNTA heeft in juni dit jaar in een rapport aangetoond dat een variant mogelijk is die aan alle eisen op het gebied van doorstroming en veiligheid voldoet.

Het bedreigde deel van Amelisweerd dat voorlopig gered lijkt. Foto: Liesbeth Paardekoper.
Het bedreigde deel van Amelisweerd dat voorlopig gered lijkt. Foto: Liesbeth Paardekoper.

Op 17 juli 2019 heeft de Raad van State het Tracébesluit van het rijk vernietigd op grond van de PAS-uitspraak van het Europees Hof van 7 november 2018. Op dit moment bestuderen zowel de commissie Remkes als een interdepartementale werkgroep de gevolgen van deze uitspraak. De minister heeft de Kamer laten weten voor de behandeling van het MIRT (eind november) aan te zullen geven hoe zij verder gaat met het dossier.

De Kerngroep vindt het hoog tijd dat het rijk samen met  gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties tot een keuze komt die recht doen aan de klimaatopgave en de gezondheid van de inwoners. Daarbij ligt het om meerdere redenen voor de hand om de maximum snelheid op de Ring terug te brengen tot 80 km/uur. Op 10 september was nog in het nieuws dat Nederland een slechte luchtkwaliteit heeft.

Van belang is verder dat de huidige geluidhinder langs het tracé nu ook eindelijk eens goed wordt aangepakt, vindt de Kerngroep.

Tags: