Themanummer Aanjager over natuurinclusieve landbouw is verschenen

december 21, 2018

Themanummer Aanjager over natuurinclusieve landbouw is verschenen

Bij veel boeren in Utrecht is onlangs de nieuwste Aanjager op de mat gevallen.  Deze editie is een special over natuurinclusieve landbouw: over de productie van natuur, werken met natuur én natuur sparen.

De speciale aanjager laat zien wat Utrechtse boeren al doen met en voor biodiversiteit. Van beheer van nat schraalland tot insectenhotels, van betere nutriëntenbenutting tot meer aandacht voor bodemleven. Ecoloog Rudi Terlouw test tijdens een ‘farm walk’ de natuurinclusiviteit van een melkveehouder die aan botanisch randenbeheer doet en laat zich aangenaam verrassen bij een multifunctionele gangbare boer. Daarnaast leest u over een fruitteler die de (natuurlijke) strijd aangaat met de perenbladvlo, het effect van drukdrainage op weidevogels, de maatregelen die een kringloopboer treft om zijn CO2-emissie omlaag te brengen, de overstap naar biologisch, nieuwe verdienmodellen en de oprichting van gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen.

Samen met andere partners van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur heeft de NMU meegedacht over de samenstelling van deze Aanjager. Onze directeur Joris Hogenboom heeft bovendien samen met de LTO bestuurder Bert van Donselaar een column geschreven.

U kunt de speciale Aanjager hier zelf lezen.

Aanjager is een uitgave van LaMi met nieuws over landbouw en milieu in Utrecht. Ze verschijnt twee keer per jaar en wordt verstuurd aan alle agrariërs en contacten in de provincie Utrecht.