Symposium levert veel ideeën op voor landschap en cultuurhistorie

maart 20, 2019

Symposium levert veel ideeën op voor landschap en cultuurhistorie

‘Leefbare linten’, ‘Openbaar groen natuurvriendelijk beheren’, ‘Integraal landschapsplan’ en ‘Vluchtsloten’, dat zijn de namen van de vier ideeën die tot winnaar gekozen zijn tijdens het Symposium Landschap en Cultuurhistorie dat donderdag 14 maart gehouden werd in buitenplaats Doornburgh in Maarssen.

In het Symposium werkten de Gebiedscommissie Utrecht-West, Landschap Erfgoed Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht samen om landschap en cultuurhistorie beter op de kaart te zetten. Een actueel onderwerp gezien de komende verkiezingen.

Bijna 100 mensen kwamen bijeen om met elkaar ideeën te bedenken om het prachtige oer-Hollandse landschap in het westen van de provincie Utrecht te versterken en behouden. Zij lieten zich inspireren door presentaties van Teo Wams (directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten), Henk Baas (hoofd Landschap bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Rolf Steenwinkel (loco-dijkgraaf bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Daarna gingen ze in vier groepen (water, cultuurhistorie, landschap en natuur) uit elkaar om. Per thema is één winnaar gekozen. De organisatie van het Symposium gaat de initiatiefnemers van de winnende ideeën ondersteunen bij het daadwerkelijk uitvoeren van hun idee.

Het project Vluchtsloten wil ervoor zorgen dat er vaker gefaseerd gebaggerd wordt: nooit de hele sloot tegelijk, maar steeds een deel, zodat de aanwezige dieren de kans krijgen om te vluchten naar een rustig plekje in het water. ‘Leefbare linten’ gaat over het beleefbaar maken van de historie van het landschap door een community van bewoners/gebruikers te organiseren. Bij het project ‘openbaar groen natuurvriendelijk beheren’ willen de initiatiefnemers dat bermen, plantsoenen en parken zo beheerd worden dat de biodiversiteit in stand gehouden wordt of zelfs kansen wordt geboden. De initiatiefnemers van het Integraal Landschapsplan willen dat per gebied in één keer alles in beschouwing wordt genomen: biodiversiteit, bodemdaling, energieopwekking, het historische landschap en de landbouw. Een integrale manier om landschapsplannen te actualiseren dus.

Bron: www.utrecht-west.com

Tags: