Symposium ‘Eerlijk over vliegen’ 23 maart

februari 23, 2018

Symposium ‘Eerlijk over vliegen’ 23 maart

Vrijdag 23 maart organiseren Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu een landelijke dag ‘Eerlijk over vliegen’. De luchtvaart staat steeds meer ter discussie vanwege de fijnstofuitstoot, geluidsoverlast en de toenemende CO2-uitstoot. Het is tijd om de luchtvaartdiscussie een duurzamer richting op te sturen. Het doel van de dag is het debat in Nederland over luchtvaart, milieu, klimaat en gezondheid zoveel mogelijk te objectiveren. We gaan discussiëren, vooruitkijken en werken toe naar gezamenlijke doelen.

Experts aan het woord
Onder leiding van Sijas Akkerman, directeur Milieufederatie Noord-Holland, wisselen bewonersgroepen uit het hele land, wetenschappers, experts en politici informatie uit over relevantie issues op het gebied van luchtvaart. Hoe wordt er gerekend aan de geluidseffecten, en gaat dat wel eerlijk? Is verdere groei van de luchtvaart vanzelfsprekend? Welke vliegalternatieven zijn mogelijk? Welke effecten heeft luchtvaart op de natuur? Aan de hand van deze presentaties en discussies krijgen we meer duidelijkheid over welke stappen we voorwaarts kunnen maken in de richting van een luchtvaartsector die past binnen de klimaatdoelen, gezondheidsgrenzen en leefbaarheid in de regio.

Programma

09:30 uur: Ontvangst

10:00 uur: Opening. Sijas Akkerman, directeur Natuur& milieufederatie Noord-Holland

10:15 uur: Luchtvaart en klimaat. Paul Peeters, Lector duurzaam vervoer en toerisme aan de hogeschool NHTV te Breda.

11:00 uur: Eerlijk rekenen in de MilieueffectrapportageLeon Adegeest, lid van actiegroep Hoog-Overijssel

11:30 -12:15 uur Eerste ronde werkgroepen: informatief
U kunt deelnemen aan één van onderstaande themawerkgroepen, bij binnenkomst kunt u uw keuze kenbaar maken. 

  • Geluid: de regelgeving, meten en rekenen. Kan de geluidswetgeving de omgeving voldoende beschermen? Hoe kunnen burgers vat krijgen op het spel rond de bescherming? Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger Schiphol
  • Toekomst van de luchtvaart: Is groei vanzelfsprekend, is selectieve ontwikkeling mogelijk? Hans Heerkens van TU Twente
  • Luchtvaart internationaal: Internationale milieunormen, inbouw van de luchtvaart in EU-klimaatbeleid, BTW & kerosinebelastingen. Transport & Environment (Brussel) (onder voorbehoud)
  • Luchtvervuiling: (ultra)fijn stof, kerosine lozingen: Wat is de bijdrage van de luchtvaart? Kan de techniek het oplossen, of moeten we naar minder vluchten? CE Delft (onder voorbehoud)
  • Luchtvaart en natuur: Effecten op natuurgebieden en ganzen, hoe worden die getoetst, wat kunnen we er juridisch mee? Vogelbescherming en Partij voor de Dieren Amsterdam 

12:30 uur: Lunch

13:30 uur: Eerlijke berekeningen, hoe zorg je daarvoor? (onder voorbehoud)

14:00 uur: Tweede ronde werkgroepen: oplossingsgericht
U kunt deelnemen aan één van onderstaande themawerkgroepen, bij binnenkomst kunt u uw keuze kenbaar maken

  • Luchtvaart en politiek: de politieke agenda, de lobby’s, de spelers. Hoe werkt het politieke spel en hoe spelen we daar op in? Karin Blaauw van Natuur en Milieu
  • Ticket taks: Wat zijn de ervaringen? Wat staat er in het regeerakkoord? Hoe zou een ticket taks eruit moeten zien? CE Delft (onder voorbehoud)
  • Nieuwe duurzame technieken: zuiniger vliegen, biokerosine, elektrisch vliegen: wat verwachten we ervan en op welke termijn? Joris Melkert van TU Delft
  • Toerisme & de consument: de milieu- en leefbaarheidseffecten van vliegtoerisme? Hoe beïnvloeden we de consument? Leidt vliegen tot Airbnb-isering? Paul Peeters van TU Delft
  • Vervoersalternatieven: snel spoor, virtual conferencing: wat is kansrijk, en hoe te promoten? (onder voorbehoud)

15:00 uur: Pauze (korte presentaties werkgroep-voorstellen)

15:30 uur: Forum met politici en inleiders

16:20 uur: Afsluiting Sijas Akkerman

16:30 uur: Borrel

Locatie en aanmelding
De locatie is Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. De dag begint om 9.30 uur met ontvangst en inschrijving en duurt tot 17.00 uur.

Wilt u het symposium bijwonen? U kunt zich hier aanmelden. Vanwege een beperkt aantal plaatsen streven we naar een goede vertegenwoordiging uit de verschillende regio’s. Mocht dit vanwege het grote aantal inschrijvingen nodig zijn, dan overleggen we met u over deelname.

We kijken er naar uit om samen met u te werken aan ‘Eerlijk over vliegen’!