Subsidieregeling Energietransitie open voor (circulaire) aanvragen

juli 20, 2021

Subsidieregeling Energietransitie open voor (circulaire) aanvragen

De nieuwe provinciale Subsidieregeling Energietransitie is open! Subsidie is o.a. mogelijk voor haalbaarheidsstudies (€ 10.000) en innovatie-pilots (€ 50.000) voor de circulaire energietransitie. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatie, energie-opslag en energie-opwekking.

Met het Programma Energietransitie 2020-2025 wil de provincie Utrecht de energietransitie versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, participatie en samenwerking.

De subsidies moeten vooral stimulerend zijn om projecten van de grond te trekken door het laatste stukje financiering bij te dragen, of door de aanvrager te helpen bij het verkrijgen van aanvullende financiering.

Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor projecten rond

  • Energiebesparing en duurzame energieopwekking bij bewoners
  • Stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties
  • Duurzame energieopwekking via collectieven en participatietrajecten
  • Milieustudies en consultancydiensten gericht op investeringen in duurzame energieopwekking
  • Innovatie (haalbaarheidsstudies en pilots)

Meer informatie en aanvragen kan bij de provincie Utrecht.

Voor vragen over deze subsidieregeling kun je terecht bij Bastiaan de Jonge via bastiaan.de.jonge@provincie-utrecht.nl.

Tags: