Krijg nu subsidie op blauwe bewonersinitiatieven!

Krijg nu subsidie op blauwe bewonersinitiatieven!

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in Utrecht! Want waterbeheer, dat doen we samen.  

Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?
Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • Een waterspeelplaats voor kinderen
  • Het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten
  • De organisatie van een water-excursie door de buurt
  • De aanleg van een ijsvogelwand 
  • De vergroening van je dak

Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk, het waterschap laat zich graag verrassen door jouw initiatief!

subsidie bewonerinitiatievenHoogte van de subsidiebijdrage
Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Ook initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen onder de regeling vallen.

Wie kan er subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie over hoe jij een bijdrage voor jouw initiatief kunt aanvragen!

Tags: