Startsymposium gemeentelijk kennisprogramma Energielandschappen

juni 1, 2018

Startsymposium gemeentelijk kennisprogramma Energielandschappen

Energielandschappen met o.a. wind-en zonne-energie gaan een belangrijke rol spelen in het waarmaken van alle gemeentelijke klimaatambities. Sommige Utrechtse gemeenten zijn al voortvarend aan de slag met beleid hiervoor, maar andere worstelen nog met wezenlijke dilemma’s. Met een nieuw kennisprogramma willen de provincie Utrecht en de NMU kennisuitwisseling en kennisdeling faciliteren. Gemeenteambtenaren zijn op 12 juni van harte welkom op het startsymposium! 

Als extra toevoeging op het programma hebben we Niels Rood, oud-wethouder duurzaamheid van de gemeente Eemnes, bereid gevonden om te vertellen over zijn aanpak voor energielandschappen.

kennisprogrammaDatum: dinsdag 12 juni 2018

Tijd: 12:30 uur – 17:00 uur

Voor wie: ambtenaren van alle Utrechtse gemeenten met het vakgebied: energie, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, landschap, natuur en cultuur.

Locatie: Vechtclub XL, Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht

Waarom dit kennisprogramma?

Energielandschappen gaan een belangrijke rol spelen in het waarmaken van alle gemeentelijke klimaatambities: energieneutraal in 2030, 2040 of 2050. Ook forse energiebesparingen en zonnepanelen op daken dragen daaraan bij, maar deze maatregelen zijn in geen enkele gemeente toereikend voor een volledig duurzame energievoorziening. Duurzame energieopwekking uit o.a. wind en zon zal daarom in toenemende mate een beroep doen op ons buitengebied. Een behoorlijke legpuzzel, want hoe creëer je ruimte voor nieuwe energielandschappen met respect voor alles wat er al is aan landschap, cultuurhistorie en natuurwaarde?

Waarom voor gemeenten?

Waar sommige Utrechtse gemeenten al voortvarend aan de slag zijn met beleid om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, worstelen andere gemeenten nog met wezenlijke dilemma’s: In hoeverre is duurzame energieopwekking in het buitengebied eigenlijk nodig? Waar kunnen we het kwijt, en wat vinden wij wenselijke ontwikkeling van energielandschappen? Hoe bespoedigen we dat met goed beleid, en hoe remmen we andere praktijken? En hoe creëren we draagvlak onder inwoners? Allemaal relevante vragen waarmee we in dit kennisprogramma aan de slag gaan.

Wat kunt u verwachten?

Met dit kennisprogramma willen we kennisuitwisseling en kennisdeling faciliteren op twee niveaus: tussen gemeenten onderling, maar ook binnen gemeenten tussen de verschillende afdelingen die met energielandschappen te maken krijgen. Daarnaast bieden de bijeenkomsten een goede gelegenheid om gezamenlijke knelpunten en kennisbehoeften op te lossen, en op zoek te gaan naar een passende afstemming van gemeentelijke en provinciale beleidskaders op dit thema.

U kunt zich hier via e-mail aanmelden voor het eerste startsymposium. Daarnaast vraag ik u om deze uitnodiging door te sturen naar collega’s voor wie dit thema ook mogelijk relevant is. Bij vragen kunt u contact opnemen met Robin Koppers, tel: 030-2582308, e-mail: robin.koppers@provincie-utrecht.nl.

Op dinsdagmiddag 12 juni starten wij graag een gezamenlijke zoektocht naar helder en doeltreffend beleid voor de Utrechtse energielandschappen.. Zoekt u met ons mee?

Programma startsymposium 12 juni 2018:

12:45 Inloop met koffie en thee
13:00 – 13:05 Opening door de dagvoorzitter en uitleg van het kennisprogramma
13:05 – 13:15 Bestuurders aan het woord
13:05 – 13:15 Energielandschappen: urgentie, uitdagingen & dilemma’s (Key note door Gerben de Vries van NMU)
13:15 – 13:40 Hoe het óók kan: mooie en gewaardeerde energielandschappen (Inspiratiesessie door Jeroen Everaert van  Mothership)
13:35 – 14:10 Pauze: koffie/thee
14:10 – 14:25 Praktijklessen gemeenten
14:25 –  15:00 Jaklien Vlasblom vertelt over haar ervaringen bij o.a. gemeenten Houten en Bunnik
15:00 – 15:50 Workshop: aan de slag met je eigen beleid voor energielandschap
15:50 – 16:30 Plenaire einddiscussie o.l.v. de dagvoorzitter
16:30 Netwerkborrel en doorkijk naar een volgende bijeenkomst