Start Groene contour project

april 5, 2019

Start Groene contour project

Onlangs is de NMU gestart met een nieuw project over de realisatie van de Groene contour. Wij voeren dit project samen uit met Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit en LTO Noord.

Groene contour

De Groene contour is een speciale categorie in het Utrechts natuurbeleid. In 2011 zijn hier afspraken over gemaakt met het afsluiten van het Akkoord van Utrecht. In de Groene contour mag natuur worden gerealiseerd, maar vanuit de provincie zijn hier geen financiële middelen voor beschikbaar. Oftewel, de natuur zal op een andere manier gefinancierd moeten worden. Al jarenlang wordt er gezocht naar geschikte verdienmodellen voor de Groene contour, maar dit blijkt in de praktijk zeer lastig. Van de in totaal 3000 hectare is er nog maar een fractie gerealiseerd. Hier ligt dus een grote opgave. De ontwikkeling van de Groene contour is van groot belang voor het functioneren van het Natuurnetwerk in Utrecht.

Duurzame landbouw met natuur

Eind 2017 presenteerden Utrechtse natuur- en landbouworganisaties het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. In dit actieplan riepen we de provincie op om de harde grenzen tussen natuur en landbouw te verzachten, en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw te versnellen. Dit actieplan hebben we vervolgens uitgewerkt tot een Trajectplan met vijf projecten. Eén van die projecten gaat over de Groene contour. In dit project willen we onderzoeken op welke manier boeren kunnen bijdragen de realisatie van natuur- en landschapsdoelen in delen van de Groene contour. De provincie Utrecht heeft voor dit project een opdracht verleend en we kunnen dus er dus concreet mee aan de slag.

Het project kent een looptijd van twee jaar. We gaan ontwikkelscenario’s voor groene contourrealisatie door boeren (en verpachters van boerengronden) uitwerken. Deze scenario’s moeten bijdragen aan de biodiversiteit en moeten gebaseerd zijn op een agrarisch bedrijfssysteem dat ook economisch rendabel is. Op enkele plekken willen we deze scenario’s in de praktijk ook samen met boeren gaan uitvoeren. Oftewel, we willen met dit project echt gaan bijdragen aan Groene contour realisatie. Daarnaast leveren de resultaten van dit project belangrijke informatie op voor de evaluatie van het Akkoord van Utrecht en het Utrechtse natuurbeleid.

Het project is nog maar net gestart en we kunnen nu nog geen resultaten delen. Via de NMU nieuwsbrief zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van dit project.

Tags: