Staatsbosbeheer zet vol in op natuurinclusieve landbouw

juni 11, 2018

Staatsbosbeheer zet vol in op natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer gaat boeren helpen om meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. Oftewel ‘natuurinclusieve landbouw’, iets waar ook de NMU zich hard voor maakt, o.a. in het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Staatsbosbeheer start een groot project met 40 experimenten. Het eerste daarvan ging onlangs van start bij natuurboerderij Hoeve Stein van de familie De Goeij in Oukoop (Zuid-Holland).

natuurinclusieve landbouw
Foto: Staatsbosbeheer

Steeds meer boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Als verpachter van 50.000 hectare grond gaat SBB hen daarvoor de ruimte geven. En wel door extra natuurgrond aan de boer of boerin te verpachten. In ruil daarvoor komen er afspraken over activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op álle landbouwgrond in het bedrijf vergroten. Zo kan de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer toenemen.

Veeteelt, akkerbouw en andere vormen

De meeste experimenten vinden plaats op veehouderijbedrijven, akkerbouwers of gemengde bedrijven – daarvan zijn er immers het meeste. Maar SBB wil ook het experiment aangaan met minder voorkomende bedrijfsvormen zoals agroforestry, zilte teelt en natte teelten (de zogenoemde paludicultuur).

Onderzoekers zullen de deelnemende bedrijven gaan volgen op ecologisch en economisch gebied. Die informatie kunnen andere bedrijven gebruiken bij hun doorontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt bij de 40 experimenten samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de landbouwsector. Per experiment wordt gekeken welke samenwerking mogelijk is met provincies, waterschappen, de landbouwsector en met andere natuurbeschermingsorganisaties. Lees meer over natuurinclusieve landbouw in het dossier van Staatsbosbeheer.