SDE++ subsidie binnen voor Energietuin Mastwijk

mei 7, 2021

SDE++ subsidie binnen voor Energietuin Mastwijk

De rijksoverheid heeft de SDE ++ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie toegekend aan Energietuin Mastwijk in Montfoort. Weer een belangrijke mijlpaal in het project van initiatiefnemers Afvalzorg en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dat een zonnepark combineert met openbare natuur, recreatie en educatie. Wanneer alles volgens planning verloopt, start eind dit jaar de daadwerkelijke inrichting van de Energietuin.

De SDE++ subsidie is een essentiële financiële drager voor het zonnepark en de gehele Energietuin. De komende tijd kunnen NMU en Afvalzorg verder met de detailuitwerking van alle onderdelen: o.a. zonnepanelen, struinpaden, een uitkijktoren en informatiepunten voor jong en oud. Ook kunnen ze definitieve afspraken gaan maken over de inrichting en de organisatie. En bovendien kunnen ze de bouwfase gaan voorbereiden, die mogelijk eind 2021 kan starten.

Stroom voor 60% huishoudens Montfoort
September vorig jaar stemde de gemeenteraad van Montfoort unaniem in met het gewijzigde bestemmingsplan Energietuin Mastwijk. De benodigde omgevingsvergunning van de gemeente is inmiddels ook definitief.

Het zonnepark gaat genoeg stroom leveren voor zo’n 60% van de Montfoortse huishoudens, die ook financieel kunnen participeren in het zonnepark. Samen met Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom wordt hiervoor in ieder geval een obligatieregeling uitgewerkt.

Struinpaden en educatie jong en oud
De Energietuin is een mooie nieuwe invulling van de voormalige stortplaats, met veel meerwaarde voor natuur, milieu én de lokale gemeenschap. De zonnepanelen worden zorgvuldig ingepast in de natuurlijke omgeving van het park. Bezoekers kunnen er duurzame energie en natuur “beleven” met onder meer struinpaden, een uitkijktoren en informatiepunten voor jong en oud. En er wordt subsidie aangevraagd voor elektrische fluisterbootjes en een ‘energie-innovatiepad’.

Van zandwinput tot Energietuin
In de jaren ’70 en ’80 is op de locatie een voormalige zandwinput volgestort met huisvuil. Afvalzorg is sinds 1996 eigenaar en heeft de gesteldheid van de bodem verbeterd zodat natuur weer een kans kreeg. Samen met de NMU is Afvalzorg gaan werken aan een mooie en duurzame invulling van het terrein.

Energietuin Mastwijk is onderdeel van Energietuinen Nederland. Dit project van de Natuur en Milieufederaties wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Tags: