Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht gepresenteerd

juni 1, 2018

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht gepresenteerd

‘Utrecht blaast frisse bries in Schone lucht akkoord,’ aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie I&W). Zij nam op 1 juni de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht in ontvangst uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts. ‘Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk.’

De betrokkenen bij de Samenwerkingsagenda. Helemaal links Jeannine van Bree (NMU). Foto: Provincie Utrecht
Gezonde lucht is een gedeeld belang. Iedereen heeft er mee te maken en invloed op. Daarom heeft de provincie Utrecht iedereen uitgenodigd om mee te denken aan oplossingsrichtingen om de lucht schoner te maken. Er is gekozen voor ‘co-creatie’, een methode op basis van gelijkwaardige inbreng, die goed werkt bij het oplossen van complexe vraagstukken als luchtkwaliteit. Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar de betrokken partijen ook gezamenlijk mee aan de slag gaan.

Rol NMU

De NMU is actief betrokken bij de totstandkoming en de toekomstige uitvoering van de Samenwerkingsagenda; zo waren we ’trekker’ van de werkgroep Mobiliteit. ‘Wij vinden schone lucht erg belangrijk,’ zegt projectleider Jeannine van Bree hierover. ‘Daarom willen we ook gaan toewerken naar de advieswaarden van de wereldgezondheidsorganisatie op dit punt, in plaats van de minder strenge EU-normen.’ De provincie streeft ernaar om in 2030 te voldoen aan die WHO-streefwaarden.

Verzoek aan het rijk

De regio Utrecht vroeg aan de staatssecretaris om harder te sturen op bijvoorbeeld ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen, schonere stallen, het afschaffen van subsidie voor het stoken op biomassa, het versnellen van de vervanging van oude voertuigen en meer aandacht voor de fiets als vervoermiddel. Ook houtrook is een issue. Het Longfonds, een van de deelnemers van het co-creatietraject, dankte de provincie voor het agenderen van dit probleem, dat voor veel gezondheidsoverlast zorgt. De staatssecretaris zegde toe binnenkort met een smoke-alert te komen, waarmee je eenvoudig kan zien of je die dag met je vuurtje een ander overlast bezorgt.

 

Zelf meten

De staatssecretaris nam tijdens de bijeenkomst een sensor in ontvangst. Met deze sensor, in de vorm van een paddenstoel en simpel te bevestigen aan bijvoorbeeld een muur of regenpijp, kunnen burgers de luchtkwaliteit bij hun huis meten. De gegevens gaan via wifi naar het RIVM. Zo krijgen we een beeld van een fijnmazig netwerk aan meetpunten. De werkgroepen Samen Duurzaam Zeist en Meet je stad in Amersfoort gaan een aantal sensoren plaatsen om zelf de lokale luchtkwaliteit te meten, en wil inwoners van andere gemeenten enthousiasmeren dit ook te doen.