Samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente!

maart 23, 2018

Samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente!

Als je net in de gemeenteraad bent gekozen komt er de komende weken veel op je af. Er moet een college komen en een programma – onder andere over meer duurzame energie in de gemeente en provincie. Gelukkig staan de raadsleden en bestuurders er niet alleen voor. De NMU biedt een helpende hand: door inzichtelijk te maken welke doelen er zijn en hoe we die kunnen bereiken. 

Percentages duurzaam opgewekte energie per landschappelijke regio.

In 5 jaar van 2,5% naar 16% duurzaam

De doelstellingen zijn niet mis. De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn; veel gemeenten willen dat al in 2030 of 2035. Wil dat lukken, dat moet er veel gebeuren. Want van alle energie die we nu in de provincie gebruiken, wordt nu nog maar 2,5% duurzaam opgewekt. In 2023 moet dat minstens 16% zijn, wil het einddoel binnen bereik komen. Hoe raadsleden en bestuurders daaraan bij kunnen dragen laten we zien in onze nieuwe flyer.

Regionale energiestrategie opstellen

Een goed middel om de doelen te bereiken is het opstellen van regionale energiestrategieën (RES). De NMU juicht daarom toe dat provincie en gemeenten daartoe initiatief nemen. Deze RES-sen zullen gaan over de gehele energietransitie: energiebesparing (‘van het gas af’), duurzame energie (elektriciteit, warmte, transport) en energie-opslag. Duidelijk is dat zon en wind daarbij belangrijke schone energiebronnen zullen vormen.

Energielandschappen per regio in beeld

In onze nieuwe flyer schetsen we hoe zonneweides en windmolens op een zorgvuldige manier een plek kunnen krijgen in ons landschap. Met andere woorden: op het vormgeven van nieuwe ‘energielandschappen’. Om te laten zien om welke aantallen windmolens en hectares zon het eigenlijk gaat, hebben we dit berekend per regio. De indeling is gebaseerd op landschappelijke identiteit. Dit is puur indicatief om de opgave in beeld te brengen; het staat gemeenten natuurlijk vrij om andere samenwerkingen op te zoeken indien dit beter past bij het proces.

Meer weten?

Lees onze flyer ‘Duurzame Energieopwekking in de provincie Utrecht 16% in 2023’. En wilt u nog meer weten, mail of bel Ieke Benschop!