Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente!

Samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente!

Als je net in de gemeenteraad bent gekozen komt er de komende weken veel op je af. Er moet een college komen en een programma – onder andere over meer duurzame energie in de gemeente en provincie. Gelukkig staan de raadsleden en bestuurders er niet alleen voor. De NMU biedt een helpende hand: door inzichtelijk te maken welke doelen er zijn en hoe we die kunnen bereiken. 

Percentages duurzaam opgewekte energie per landschappelijke regio.

In 5 jaar van 2,5% naar 16% duurzaam

De doelstellingen zijn niet mis. De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn; veel gemeenten willen dat al in 2030 of 2035. Wil dat lukken, dat moet er veel gebeuren. Want van alle energie die we nu in de provincie gebruiken, wordt nu nog maar 2,5% duurzaam opgewekt. In 2023 moet dat minstens 16% zijn, wil het einddoel binnen bereik komen. Hoe raadsleden en bestuurders daaraan bij kunnen dragen laten we zien in onze nieuwe flyer.

Regionale energiestrategie opstellen

Een goed middel om de doelen te bereiken is het opstellen van regionale energiestrategieën (RES). De NMU juicht daarom toe dat provincie en gemeenten daartoe initiatief nemen. Deze RES-sen zullen gaan over de gehele energietransitie: energiebesparing (‘van het gas af’), duurzame energie (elektriciteit, warmte, transport) en energie-opslag. Duidelijk is dat zon en wind daarbij belangrijke schone energiebronnen zullen vormen.

Energielandschappen per regio in beeld

In onze nieuwe flyer schetsen we hoe zonneweides en windmolens op een zorgvuldige manier een plek kunnen krijgen in ons landschap. Met andere woorden: op het vormgeven van nieuwe ‘energielandschappen’. Om te laten zien om welke aantallen windmolens en hectares zon het eigenlijk gaat, hebben we dit berekend per regio. De indeling is gebaseerd op landschappelijke identiteit. Dit is puur indicatief om de opgave in beeld te brengen; het staat gemeenten natuurlijk vrij om andere samenwerkingen op te zoeken indien dit beter past bij het proces.

Meer weten?

Lees onze flyer ‘Duurzame Energieopwekking in de provincie Utrecht 16% in 2023’. En wilt u nog meer weten, mail of bel Ieke Benschop!

 

Ieke Benschop
Energiebesparing, windenergie en CO2 Bank Utrecht
Telefoonnummer: 06 16 878 023
i.benschop@nmu.nl

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI