Samen duurzaam voedsel produceren

februari 27, 2018

Samen duurzaam voedsel produceren

Een kleine groep initiatiefnemers is op zoek naar 200 huishoudens en een stuk grond van 20 ha in Soest of omgeving. Het is de bedoeling dat een professionele boer(in) op die grond wat vee (koeien, varkens, kippen) houdt en er groenten en fruit op verbouwt. Een kleinschalig gemengd bedrijf dus dat voor ongeveer 500 personen voedsel oplevert. Voor het zo ver is, moet er nog het nodige gebeuren. En de NMU helpt de boeren daar graag bij!

Doel van Herenboeren Soest is om voedsel in eigen beheer te (laten) produceren. Door die productie in eigen hand te houden, hebben de leden zeggenschap over de gewassen die verbouwd worden en ook over de manier waarop dat gebeurt. Het gaat hier om natuur inclusieve landbouw: het hoogwaardige en veilige voedsel dat geproduceerd wordt, belast het milieu minder en zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland. Bovendien verhoogt deze vorm van landbouw de belevingswaarde van het agrarisch landschap.

Coöperatie

De 200 leden vormen in de toekomst samen een coöperatie, de boer(in) is in loondienst. Leden die op vrijwillige basis een keer willen helpen, bijvoorbeeld met zaaien of oogsten, zijn welkom. Dat is echter geen verplichting. De boer(in) heeft de dagelijkse zorg voor de productie en kan in zeer drukke tijden oproepkrachten inhuren. Daar is in de begroting ruimte voor.

Assortiment

De eerste Herenboerderij begon in Boxtel. Daar is het initiatief inmiddels al enkele jaren op streek. Leden van de coöperatie eten bijvoorbeeld bloemkool, sperziebonen, erwten, spek, hamlappen, eieren, uien, ijsbergsla en aardappelen. Dit is nog maar een greep uit de lijst van 65 producten. In Soest is het ook de bedoeling om zo’n ruim assortiment aan voedsel aan te bieden.

Informatieavonden

Voor het zo ver is, moeten er dus nog meer leden bij komen en moet een stuk grond gevonden worden. De groep initiatiefnemers is daar de afgelopen maanden flink mee bezig geweest. In die maanden gaven al honderd huishoudens te kennen zich bij de coöperatie te willen aansluiten. Dat ziet er dus goed uit. Om de benodigde andere leden te vinden, houden de initiatiefnemers informatieavonden in Soest en Baarn.

De eerstvolgende informatieavonden zijn op:

14 maart (Baarns Lyceum in Baarn)

4 april (Insingerschool in Soest)

19 april (Guido de Bresschool in Baarn).

Wil je meer weten van dit initiatief, dan is het bijwonen van zo’n informatieavond een aanrader. Aanmelden voor die avonden kan op soest@herenboeren.nl.

Wil je in je eigen organisatie een informatiebijeenkomst over dit onderwerp organiseren, dan zijn de initiatiefnemers graag bereid daaraan medewerking te verlenen. Ook dat kun je aangeven op hetzelfde e-mailadres.

Wil je nu alvast meer weten, kijk dan op https://soest.herenboeren.nl/