RES bod regio Foodvalley mooie eerste stap naar energieneutraal

april 16, 2020

RES bod regio Foodvalley mooie eerste stap naar energieneutraal

In heel Nederland worden regionale energiestrategieën (RES) gemaakt. Hiermee geven 30 regio’s aan hoe zij willen bijdragen aan de opwekking van schone energie en de transitie naar duurzame warmte. En hoe ze dus zullen bijdragen aan de nationale klimaatdoelstelling die is geformuleerd na het akkoord van Parijs: 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Eén van die regio’s is Foodvalley, op het grondgebied van drie Utrechtse en vijf Gelderse gemeenten. Het bod van deze RES omvat de opwekking van minimaal 0,75 TWh wind en zonne-energie, met een streven naar 1,0 TWh.

Het proces in dit gebied om tot het bod te komen was vrij uniek, met een actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, in wisselwerking met de bestuurders van provincies, gemeenten en waterschap. Vanuit de NMU was Joris Hogenboom betrokken in de bestuurlijke stakeholdersgroep.

We hebben de intensieve uitwisseling als heel zinvol en effectief ervaren. Door al heel vroeg met elkaar stil te staan bij uitgangspunten om tot locaties voor opwekking te komen is een plan ontstaan dat op breed draagvlak kan rekenen. De voorkeurslocaties, voor zon en wind langs infrastructuur en zon op bijvoorbeeld parkeerplaatsen en stortlocaties, sparen kwetsbare natuurgebieden. Ook zijn lokale participatie bij de uitvoering en het streven naar meer dan 50% lokaal eigendom goed in het bod opgenomen. Dit zijn belangrijke punten voor de natuur- en milieuorganisaties en de energiecoöperaties.

Onze organisaties hadden graag een wat hogere ambitie gezien, maar we zien dit als goed eerste stap, met locaties die goed uitvoerbaar zijn vóór 2030.

Het persbericht over het RES bod kun je hier lezen. Het complete rapport staat vind je in deze pdf en ook is er een publiekssamenvatting.

Tags: