Publicatie ‘Circulair, de Nieuwe Utrechtse stijl’

januari 17, 2019

Publicatie ‘Circulair, de Nieuwe Utrechtse stijl’

In opdracht van de Provincie Utrecht, en in samenwerking met de Alliantie Cirkelregio, is onderzoeksinstituut DRIFT een traject gestart rondom de toekomstbeelden en transitiepaden naar een circulaire economie voor de regio Utrecht. Om hierop zicht te krijgen heeft een groep ambitieuze initiatiefnemers en experts uit de regio gezamenlijk nagedacht over hoe de circulaire economie op regionale schaal tot bloei kan komen.

De uitkomst van dit traject is de publicatie ‘Circulair, de Nieuwe Utrechtse Stijl’. Als kunststroming is De Stijl symbool komen te staan voor de moderniseringen van de twintigste eeuw. Nu, een eeuw later, hopen wij dat de ‘Nieuwe Utrechtse Stijl’ symbool zal komen te staan voor een radicale hervorming van onze economie door te komen tot een circulaire toekomst.

Vliegende start
Deze publicatie is bedoeld om inspiratie en handelingsperspectief te bieden aan partijen in de regio om effectief bij te dragen aan een circulaire economie, en elkaar hierin te versterken, zodat de fundamentele vernieuwing die nodig is voor een circulaire toekomst in de regio Utrecht een vliegende start kan krijgen. De publicatie biedt inzicht in de noodzaak voor een circulaire economie, hoe deze eruit kan zien, en welke omslagen en acties hiervoor nodig zijn. Drie transitiepaden liggen hieraan ten grondslag: 1.) opbouw van nieuwe circulaire concepten, 2.) ombouwen van huidige werkwijzen en structuren en 3.) het uitfaseren van onvolhoudbare aspecten van de lineaire economie.

Lees het volledige rapport hier: