Provincie stelt half miljoen euro subsidie beschikbaar om het landschap te verfraaien

april 18, 2019

Provincie stelt half miljoen euro subsidie beschikbaar om het landschap te verfraaien


De provincie Utrecht stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor agrarische collectieven om, in samenwerking met gemeenten, het landschap in het buitengebied mooier te maken met nieuwe kleine landschapselementen. Onder andere poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes geven het landschap karakter en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.

Een aantal gemeenten en agrarische collectieven hebben geëxperimenteerd met een verenigd platform. Hierin worden middelen, hun netwerken, kennis en ervaringen gedeeld met elkaar. Doordat deze pilot succesvol is verlopen gaat de provincie het platform uitbreiden met nieuwe collectieven en gemeenten.

De afgelopen twee jaar is in een pilot geëxperimenteerd met de aanleg van kleine landschapselementen in de gemeenten Soest, De Bilt, Leusden en Stichtse Vecht en binnen twee agrarische collectieven: Rijn, Vecht en Venen en Utrecht Oost. De provincie Utrecht stelde twee ton subsidie beschikbaar om grondeigenaren te stimuleren kleine landschapselementen aan te leggen en te herstellen. Dit werd allemaal gedaan om het resultaat van een mooier en biodiverser landschap te creëren. Tot nu toe is deze pilot zeer succesvol. Er zijn ruim 20 poelen aangelegd of hersteld, 220 laanbomen en 330 knotbomen aangeplant en een heleboel heggen, hagen en natuurlijke oevers en veel meer gerealiseerd.

Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap, dat aantrekkelijk is voor de mensen die er wonen en recreëren. Belangrijk is ook de rol van kleine landschapselementen voor de biodiversiteit. De provincie heeft een belangrijke taak bij het behouden en ontwikkelen van natuur en het herstel van de biodiversiteit. Realisatie van kleine landschapselementen is één van de manieren waarop de provincie Utrecht deze taak uitvoert.

Naar de provincie Utrecht

Tags: