Praktijkmiddag: Klimaatadaptie en participatie

oktober 23, 2018

Praktijkmiddag: Klimaatadaptie en participatie

LOKALE KANSEN VOOR EEN KLIMAATBESTENDIGE LEEFOMGEVING IN DE PROVINCIE UTRECHT

Een klimaatbestendige inrichting is niet uitsluitend een publieke taak. Geen klimaatadaptatie zonder participatie!

Aangezien ruim de helft van de leefomgeving privaat/particulier terrein is, is betrokkenheid van onder andere bewoners en bedrijven belangrijk. Dit gaat gepaard met de nodige uitdagingen, want hoe maken we bewoners en ondernemers bewust van de risico’s van wateroverlast, droogte en hittestress? En hoe stimuleren we elkaar en anderen om klimaatbestendige maatregelen te nemen?

Tijdens de praktijkmiddag ‘Participatie in Klimaatadaptatie’ op 26 november staan deze vraagstukken én goede voorbeelden centraal.

VOORLOPIG PROGRAMMA

SPREKER: PARTICIPATIE EN GEDRAGSVERANDERING

In vrijwel elke gemeente staat het bevorderen en ondersteunen van participatie hoog op de agenda. Maar hoe kun je bijvoorbeeld inwoners stimuleren een actieve rol te gaan spelen? Wat zijn succesvolle manieren?

We starten de middag met een interessante bijdrage over participatie en gedragsverandering. Na het plenaire programma komen verschillende onderwerpen aan bod.

WORKSHOP 1: GROENE DAKEN

Groene daken hebben vele voordelen. Een groen dak kan regenwater tijdelijk opvangen, zorgt voor betere isolatie van het gebouw, verdubbelt de levensduur van de dakbedekking en kan de temperatuur op het dak enorm verlagen. Groene daken dragen dus bij aan het voorkomen van hittestress, het stedelijk hitte-eilandeffect en wateroverlast en dragen ook nog eens bij aan biodiversiteit. Veel voordelen dus. Toch is maar 1% van het aantal geschikte daken in de provincie Utrecht ingericht als groen dak. Het Utrechtse daklandschap heeft dus veel meer potentie. Maar hoe benutten we die en helpen we partijen en bewoners over eventuele drempels heen? We nemen u mee in de potentie van het Utrechtse daklandschap.

WORKSHOP 2: GROENE KANTOREN EN BEDRIJVEN

De stresstesten laten zien dat de heetste plekken in de stad regelmatig bedrijventerreinen en kantorenparken zijn. Dit zijn vaak erg versteende gebieden. Meer groen zorgt voor een betere waterberging en minder opwarming van het gebied en de stad. Bovendien resulteert meer vergroening in een hogere arbeidsproductiviteit en gezondheid bij medewerkers, is het aantrekkelijk voor het gebied en de belevingswaarde en verhoogt dit de vastgoedwaarde. Maar het is nog niet zo makkelijk bedrijven en vastgoedeigenaren in dit verhaal mee te nemen. Hoe maak je een bedrijventerrein of kantorenpark een klimaatbestendige en prettige plek om te verblijven? En hoe stimuleer je de private sector tot het vergroenen van hun gebied?

De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en Taco Jansonius van Typisch Taco nemen u mee in de wereld van het bedrijfsleven en het vastgoed.

WORKSHOP 3: MEET JE STAD
Citizen science, ook wel burgerwetenschap, is een onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door amateurs of niet professionele wetenschappers wordt uitgevoerd. Citizen science heeft veel maatschappelijke meerwaarde. Burgers zijn goed in staat om veel data over hun leefomgeving te verzamelen, tegelijkertijd raken zij hierdoor ook meer betrokken bij hun omgeving.

In Amersfoort hebben ze hier ervaring mee. In het project ‘Meet Je Stad’ doet een groep inwoners drie jaar lang metingen in de eigen leefomgeving waarbij de beleving van het klimaat, de bloeitijd van veelvoorkomende planten en daadwerkelijke klimaatfactoren in Amersfoort in kaart worden gebracht. Op deze manier komt de gemeente Amersfoort (samen met partners Waterschap Vallei en Veluwe, Gerb&, de Coöperatieve Universiteit Amersfoort en De WAR) meer te weten over de gevolgen en beleving van klimaatverandering in de stad Amersfoort en kan beter ingespeeld worden op de behoefte van inwoners.

Sandra Sijbrandij van de gemeente Amersfoort vertelt u meer over het project, gezamenlijk kijken we naar de mogelijkheden van citizen science.

WORKSHOP 4: AFKOPPELEN EN DE ROL VAN AFKOPPELCOACHES
Het afkoppelen van de regenpijp en het opvangen of infiltreren van regenwater is een heel effectieve maatregel op huishoudenniveau. Afkoppelcoaches stimuleren en ondersteunen bewoners en buurtgenoten hun regenpijp af te koppelen. Dit doen zij door bijvoorbeeld met bewoners in gesprek te gaan en hen te informeren en van advies te voorzien.

Lanny Olie is afkoppelcoach in de gemeente Renkum en Veenendaal. Naast dat zij de bewoners helpt, helpt ze ook gemeenten met concrete tools, producten en activiteiten die resulteren in vierkante meters afgekoppeld dak. Lanny deelt haar praktijkervaring. Wat doet zij als afkoppelcoach, wat is haar aanpak? En welke producten en doelgroepgerichte activiteiten zijn succesvol?

WORKSHOP 5: KLIMAATBESTENDIGE HUURWONINGEN

In de provincie Utrecht werken 14 woningcorporaties gezamenlijk aan de invulling van hun ambitie – een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Een van de pijlers in het programma is klimaatadaptatie. Verschillende woningcorporaties zijn al bezig met klimaatbestendige maatregelen in hun voorraad of richting hun huurders. Kwartiermakers voor het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) – Jeske Zonneveld en Lisa van Welie –nemen u in deze workshop mee in de kansen, valkuilen en opgaven voor woningcorporaties en hun stakeholders. Welke uitdagingen en vraagstukken ziet u?

————————————————

Wanneer Maandag 26 november, 13:00 tot 17:00
Waar Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Voor wie Utrechtse gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincie, waterschappen, rijksoverheid, bestuurders en raadsleden
Aanmelden Vooraf, via deze link
Informatie Jeannine van Bree, Natuur en Milieufederatie Utrecht (j.van.bree@nmu.nl, 0641525475)

————————————————