Praktijkmiddag ‘Klimaatadaptatie en participatie’

december 3, 2018

Praktijkmiddag ‘Klimaatadaptatie en participatie’

Wat kun je allemaal doen tegen wateroverlast na hevige regen? En hoe houden we onze stad koel? En vooral, wat kun je hier sámen met anderen aan doen? De NMU organiseerde een praktijkmiddag ‘Klimaatadaptatie en participatie’. Met deelnemers van gemeenten, bedrijven, woningcorporaties én betrokken burgers gingen we met deze vragen aan de slag. Er blijken volop goede voorbeelden en kansen te zijn voor de Utrechtse regio.

De komende jaren zullen we steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Dan hebben we het over wateroverlast, of juist perioden van droogte en hitte. Binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat we de komende 30 jaar onze hele leefomgeving gaan aanpassen zodat we beter met dit soort weersextremen om kunnen gaan. Maar dat is niet alleen een taak van de overheid. Maar liefst 60% van de ruimte is juist in handen van particulieren of is privaat bezit. We zullen het dus met elkaar moeten doen.

Met maar liefst zes workshops op het programma gingen deelnemers aan de praktijkmiddag aan de slag met het uitwisselen van voorbeelden, kennis, kansen en uitdagingen.

En kansen zijn er genoeg! In de workshop ‘Groene daken’ werd bijvoorbeeld duidelijk dat we nog maar heel weinig daken benutten voor groen, terwijl groene daken juist veel voordelen opleveren. In de workshop ‘Klimaatbestendige werklocaties’ ging men aan de slag met praktijkvoorbeelden voor het vergroenen van bedrijventerreinen en kantorenparken. Dit zijn vaak versteende plekken, met juist een grote kans om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.

De NMU start volgend jaar een programma rondom Groene werklocaties en rondom Groene daken om hier verder invulling aan te geven.

Ook de andere workshops brachten volop kansen voor de regio. Bijvoorbeeld de inzet van watercoaches om mensen te helpen hun regenpijp af te koppelen en hun tuin waterklaar in te richten;  burgers meer zelf laten meten aan hun woonomgeving; de inzet van serious gaming om mensen te betrekken bij de inrichting van hun woonomgeving; en het klimaatbestendig renoveren van huurwoningen en de woonomgeving samen met huurders.