Oproep aan lokale politiek: verduurzaam de verkiezingsprogramma’s

mei 28, 2021

Oproep aan lokale politiek: verduurzaam de verkiezingsprogramma’s

NMU heeft een pamflet uitgebracht met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  In het pamflet roept NMU de lokale politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s de lessen van de coronapandemie niet te vergeten. Er is veel meer aandacht voor het lokale en het duurzame nodig, stelt de NMU. En gemeenten kunnen hier echt het verschil maken!

Duurzaamheid op de agenda van de raad

Duurzaamheid wordt sowieso een belangrijk thema voor de nieuwe gemeenteraden. De meeste gemeenten gaan een omgevingsvisie maken als de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Dat biedt een goede kans voor gemeenten om aan bewoners te vragen wat zij belangrijk vinden in de eigen omgeving. NMU vraagt de gemeenten om dit ruimhartig te doen. Daarnaast zal de nieuwe raad een besluit nemen over de zonnepanelen en de windturbines in de gemeente, want ook de regionale energiestrategie (RES) komt op de agenda van de raad. NMU vindt het belangrijk dat gemeenten kijken naar plekken waar windturbines en zonnepanelen het landschap zo min mogelijk belasten, zoals langs snelwegen en bij bedrijventerreinen.  En dan zijn er nog de woningbouwplannen die iedere gemeente heeft. Er zullen veel nieuwe huizen gebouwd worden de komende jaren; NMU roept gemeenten op om nieuwe woonwijken energieleverend, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen.  

Versterk lokale duurzame economie 

De omgevingswet, de regionale energiestrategie en de woningbouwplannen zullen de nieuwe gemeenteraden flink bezig houden. En gemeenten hebben nog meer te doen. Op het gebied van duurzame landbouw en circulaire economie zijn gemeenten nog te weinig actief, terwijl hier juist de kansen liggen om de lokale economie te versterken en te verduurzamen. Door simpelweg de eigen inkopen vooral lokaal te doen en de voorkeur te geven aan circulaire producten kan de gemeente duurzame bedrijven in de eigen gemeente vooruit helpen, zonder dat het extra geld kost.  

Meer bewegen 

Tenslotte vraagt NMU van gemeenten om meer aandacht te besteden aan de gezondheid van de inwoners door beweging. Gezonde mobiliteit leidt tot meer lopen en fietsen. Meer inwoners in ons gebied betekent ook dat er meer ruimte moet komen om in het groen te wandelen en te fietsen. Corona maakte ons ziek en inmiddels weten we dat een meer duurzame samenleving in belangrijke mate bijdraagt aan het voorkomen van nieuwe pandemieën. Gemeenteraden: we rekenen op jullie!  

Het pamflet is hier te downloaden 

 

Tags: