De NMU zoekt nieuwe leden en een nieuwe voorzitter voor Raad van Advies

juli 18, 2023

Vind je het leuk om mee te praten en te denken over ontwikkelingen op het gebied van Klimaat, Natuur, Ruimte, Landbouw, Energie, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzaamheid in de provincie Utrecht? Dan is deelname aan onze Raad van Advies misschien iets voor jou. De NMU is op zoek naar mensen die zelf al lokaal actief zijn in een natuur-, milieu-, mobilteit- en/of energiegroep en deze kennis in willen brengen bij onze Raad van Advies. Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het betreft onbezoldigde functies.

De Raad van Advies is voor de NMU een belangrijk orgaan om contact te houden met haar omgeving. Met de bewoners van de provincie Utrecht die zich inzetten voor de belangen van natuur, klimaat en milieu en met personen vanuit andere posities in de maatschappij die de NMU kunnen adviseren over haar activiteiten en beleid.

De Raad bestaat uit maximaal 21 leden, waarvan 14 afkomstig zijn uit het lokale netwerk en dit netwerk ook vertegenwoordigen binnen onze RvA. De overige 7 leden zijn werkzaam bij Utrechtse organisaties. De Raad functioneert als klankbord voor de NMU. De leden bespreken actuele natuur en milieuthema’s, leveren ideeën en geven advies over de werkzaamheden van de NMU. Drie maal per jaar komt de Raad bijeen. En 1x per jaar is dat met een excursie naar een plaats in de provincie waar een actueel thema zichtbaar is, zodat de problematiek in de praktijk bekeken en besproken kan worden.

Als je geïnteresseerd bent, kijk dan hier voor het volledige functieprofiel.