NMU presenteert inspiratiedocument klimaatadaptatie

juni 13, 2018

NMU presenteert inspiratiedocument klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: extreme hitte, heftige buien, droge zomers, een sneller stijgende zeespiegel. Klimaatverandering is nú al merkbaar. Denk maar aan de hittegolf en heftige onweers- en hagelbuien in mei van dit jaar, de maand mei brak opnieuw alle records. De komende decennia worden deze gevolgen naar verwachting steeds heftiger. En dat heeft een grote impact op onze directe leefomgeving, onze gezondheid en economie. Maar wat kun je hier nou eigenlijk tegen doen? De NMU schreef er een inspiratiedocument over.

Inspiratiedocument klimaatadaptatie

Naast uiteraard het voorkomen van klimaatverandering (klimaatmitigatie), is het ook belangrijk Groen-Blauwe stad inspiratiedocumentdat we onze leefomgeving gaan aanpassen aan de gevolgen ervan, dat heet ruimtelijke adaptatie (onderdeel van klimaatadaptatie). De NMU deed een verkenning onder verschillende gemeenten in de provincie Utrecht en heeft de uitkomsten en inzichten hiervan verzameld in het inspiratiedocument ‘Een klimaatbestendige provincie Utrecht: aan de slag met ruimtelijke adaptatie’. Het inspiratiedocument staat boordevol tips, handvatten, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden van gemeenten uit de provincie Utrecht.

Oplossingen

Goede maatregelen zijn bijvoorbeeld het weghalen van overbodige verstening en verharding, het toevoegen van groen en het zorgen voor meer waterberging. In de provincie Utrecht zijn al verschillende voorbeelden in wijken, buurten en steden. Deze voorbeeldprojecten en –maatregelen zijn verzameld in het inspiratiedocument. Daarnaast gaat het document in op de oplossingen die gemeenten hebben in beleid en hoe je samenwerking kunt organiseren met bijvoorbeeld bewoners

Meer aandacht nodig

Toch zijn we nog maar net begonnen met plannen te maken voor ruimtelijke adaptatie. Gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook projectontwikkelaars en bouwers, bewoners, bedrijven en woningcorporaties moeten meer gaan samenwerken om snel tot concrete oplossingen te komen. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een taak om een klimaatstresstest uit te voeren en maatregelen te nemen in de openbare ruimte op risicovolle plekken. Maar ook bewoners kunnen bijdragen in hun eigen achtertuin door tegels te verruilen voor groen. En bij grootschalige gebiedsontwikkelingen kunnen woningcorporaties en projectontwikkelaars maatregelen nemen.

Hittestress: een onderschatte opgave

Het inspiratiedocument bevat ook een special over hittestress. We kunnen het ons misschien bijna niet voorstellen, maar ook Nederland gaat te maken krijgen met hitte. We spraken erover met Lisette Klok, onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Hitte heeft veel gevolgen voor de stedelijke omgeving, maar dit zit nog lang niet altijd tussen onze oren. De beste maatregelen om hitte tegen te gaan, zijn bijvoorbeeld bomen voor schaduw, ander groen en water dat je kunt aanraken.

Aan de slag

In dit inspiratiedocument brengen we alle gezamenlijke kennis in de provincie Utrecht bij elkaar. Zo kunnen gemeenten en andere partijen leren van elkaars kennis en inspanningen. Het inspiratiedocument is door iedereen te gebruiken om concreet met ruimtelijke adaptatie aan de slag te gaan: gemeenten, provincie, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én bewoners.