NMU Jaarbericht 2018 verschenen

januari 8, 2018

NMU Jaarbericht 2017 verschenen

Terugkijkend op 2017 zien we dat de duurzame beweging van onderop niet te stuiten is. De NMU heeft het afgelopen jaar talrijke initiatieven van anderen ondersteund en verder geholpen. Door partijen bij elkaar te brengen, kennis te leveren, ervaringen uit te wisselen, alternatieven aan te dragen. Daarnaast hebben we zelf tal van initiatieven genomen, zoals te lezen is in het Jaarbericht 2017 (.pdf).

Deze beweging van onderop levert concrete resultaten dicht bij huis. Die inspireren anderen om ook aan de slag te gaan. En zijn aanmoedigingen voor meer ambitieus regionaal en lokaal beleid. Want grotere stappen zijn hard nodig! Nederland en zeker Utrecht ligt nog fors achter op de klimaatdoelstellingen van Parijs. De berichten over de achteruitgang van insecten en mestproblemen maken duidelijk dat een meer natuur-inclusieve landbouw echt nodig is.

Het mooie is nogmaals dat de initiatieven lokaal en regionaal volop van de grond komen. Een aantal mensen helpt die beweging verder groeien, als donateur of Supporter van de NMU. Daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor!  Maar we zijn ook blij met een eenmalige of periodieke gift op rekeningnummer NL37 TRIO 0212179500 t.n.v. Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht, onder vermelding van ‘gift’ en uw adres. Alle informatie is te vinden op www.nmu.nl/doe-mee/steun-ons.