NMU gestart met nieuw project: Valuta voor Veen

september 6, 2018

NMU gestart met nieuw project: Valuta voor Veen

In augustus 2018 is de NMU gestart met een nieuw project: Valuta voor Veen.
Met het project Valuta voor Veen willen wij verkennen of er een regionaal systeem van CO2 compensatie opgezet kan worden om zodoende de uitstoot van klimaatgassen van het veenweidegebied te beperken.

Het concept Valuta voor Veen komt vanuit milieufederaties in het noorden van het land. Het oorspronkelijke idee achter Valuta voor Veen is eenvoudig: het waterpeil in agrarische gebieden wordt omhoog gezet en daarmee wordt bodemdaling en de uitstoot van CO2 voorkomen. Deze vermindering van CO2 uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2 credits aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2 uitstoot willen compenseren. Het is een model waarmee een economische drager voor natter landgebruik mogelijk wordt gemaakt. Dit heeft ook positieve effecten op de natuur, bijvoorbeeld op weidevogels.

De uitgangssituatie in het noorden van Nederland is echter heel anders dan in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. De veengebieden in het westen zijn veel minder diep ontwaterd en daardoor zijn de mogelijkheden voor het opzetten van waterpeilen veel beperkter. Het is van belang dat het Valuta voor Veen model op maat wordt gemaakt voor de west Nederlandse omstandigheden. We beginnen daarom met een verkenningsfase. In die fase spreken we met diverse experts en we verkennen of het een model is dat ook in onze regio toegepast zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. Bij een positieve uitkomst van de verkenningsfase willen we verder gaan met een marktverkenning onder bedrijven. Uiteindelijk gaan we zoek naar een locatie waar we het model ook echt in de praktijk kunnen brengen.