NMU blij met besluit tot energieopwekking Rijnenburg en Reijerscop

juli 10, 2020

NMU blij met besluit tot energieopwekking Rijnenburg en Reijerscop

De Utrechtse gemeenteraad is akkoord met grootschalige energieopwekking uit wind en zon in de polders Rijnenburg en Reijerscop. De NMU is daar blij mee. Nu is het zaak dat er bij de uitwerking volop aandacht is voor natuur, landschap en de lokale gemeenschap. Daarover denken wij graag mee.

In de nacht van 9 op 10 juli is het ‘Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’ aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad. Op basis van de visie en het uitnodigingskader mogen initiatiefnemers nu voorstellen indienen voor grootschalige energieopwekking uit wind en zon.

De NMU is verheugd over het aangenomen voorstel. Daarmee komt ruimte voor aanzienlijke (en hoognodige) duurzame energieopwekking in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het is een onmisbare stap in het bestrijden van de klimaatcrisis. Hiermee vergroent de gemeente zo’n 20% van de jaarlijkse vraag naar elektriciteit.

Verder zijn we positief over de toegevoegde voorwaarde dat ook mensen met een krappere beurs moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van het energielandschap.

Drievoudig duurzaam?

Veel hangt nu af van de uitwerking van plannen door initiatiefnemers. Die uitwerking bepaalt uiteindelijk of het energielandschap ‘drievoudig duurzaam’ wordt, met voldoende kwaliteit voor natuur, landschap en de lokale gemeenschap. In de brief die we eerder verstuurden noemden we een aantal aandachtspunten voor deze uitwerking.

Alles overziend heeft de NMU er vertrouwen in dat een verantwoord energielandschap hier mogelijk is. We denken daarover graag mee.

Tags: