Nieuwe documentaire over weidevogelbeheer in provincie Utrecht

november 22, 2023

Nieuwe documentaire over weidevogelbeheer in provincie Utrecht

Zijn natuur en landbouw twee strikt gescheiden werelden? Nee, wij vinden van niet! Waarom? In de provincie Utrecht werken natuurorganisaties, boeren, agrarische collectieven en Provincie Utrecht nauw samen aan het behoud van weidevogels en agrarisch natuurbeheer. Ze hebben elkaar nodig om de populatie weidevogels te behouden en uit te breiden. Daarom lanceren wij vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur een nieuwe documentaire over weidevogelbeheer in Utrecht. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts particulier grondbezit, gezamenlijke agrarisch collectieven Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

In deze documentaire

In deze korte documentaire van +/- 15 minuten zie je hoe weidevogelbeheer, en met name de samenwerking tussen de verschillende organisaties, tot stand komt. In deze docu:

  • Vertellen we over het subsidiestelsel in de provincie Utrecht;
  • Leggen we uit wat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is;
  • Schetsen we de ambities van Provincie Utrecht op het gebied van weidevogels;
  • Leggen we uit wat agrarische collectieven zijn;
  • Geven we beknopt inzicht in de maatregelen die we uitvoeren ten behoeve van weidevogels;
  • Vertellen we over de samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties;
  • Laten we zien hoe de samenwerking tussen agrarische collectieven en de provincie eruit ziet;
  • Geven we inzicht in enkele dilemma’s waar boeren in de praktijk tegenaan lopen;
  • Geven we enkele voorbeelden van succesvolle projecten.

Bekijk de documentaire

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en SNL

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Ruimte, economie en natuur zijn kerntaken van de provincies.

Het ANLb gaat uit van een leefgebiedenbenadering: het creëren en in stand houden van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt. Agrarische collectieven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb en bestaan uit boeren in één gebied.

Met dank aan

Hendrik Kreuger – Biologische veehouder en natuurboer
Wenche Aysee – Projectleider bij Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen
Marcel Vedder – Gangbare melkveehouder en bestuurslid bij Agrarisch Collectief Eemland
Jan Roodhart – Beheermedewerker bij Natuurmonumenten
John Boere – Gangbare melkveehouder
René Faber – Veldcoördinator bij Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen
Don Kooreman – Milieuwerkgroep Houten / Werkgroep weidevogelbeheer
Jan Buys – Voorzitter bij Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk
Mirjam Sterk – Gedeputeerde bij Provincie Utrecht

Duurzame Landbouw met Natuur

Deze documentaire is gemaakt als publieksactie van het trajectplan: Duurzame Landbouw met Natuur. Het trajectplan is een samenwerking van Utrechtse natuur- en landbouworganisaties en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht.

In dit trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts particulier grondbezit, gezamenlijke agrarisch collectieven Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Vragen of meer weten? Neem contact op met Ton!

Profiel Ton de Gans

Ton de Gans

Trajectmanager duurzame landbouw met natuur