Nieuw coalitieakkoord draagt niet bij aan een gezonde leefomgeving

mei 16, 2024

Nieuw coalitieakkoord draagt niet bij aan een gezonde leefomgeving

Na maandenlang overleg werd vanochtend het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. Helaas, de nieuwe coalitie kiest niet voor een schone lucht, niet voor een gezonde bodem of een gezonde leefomgeving. Hierdoor worden onze burgers en onze natuur aan hun lot overgelaten. De steeds hoger wordende rekening schuift zo door naar de toekomst. Ook de boeren krijgen met de aangekondigde politiek onvoldoende toekomstperspectief waar juist zo veel behoefte aan is. De benodigde investeringen om te komen tot een leefbaar en vitaal platteland worden afgezwakt. In Utrecht werken we aan een programma met landbouw, recreatie, overheden en natuur. Vertraging in de aanpak heeft negatieve gevolgen voor de leefbare toekomst van het landelijke gebied.

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is helder beleid dat daaraan bijdraagt en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan. Wij blijven ons daar samen met duizenden vrijwilligersorganisaties in de provincies hard voor maken. Daarom bieden we aan de nieuwe coalitie de helpende hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.

Meer weten? Neem contact op met Josja Veraart!