Klimaatdoelen Parijs in dit tempo onhaalbaar

april 16, 2018

Klimaatdoelen Parijs in dit tempo onhaalbaar

De klimaatdoelen die Nederland zal moeten halen zijn momenteel nog ver weg. Onder andere de veestapel zal moeten krimpen om deze te kunnen halen. Daarnaast zal het kabinet met nieuw voedselbeleid moeten komen. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in haar advies  ‘Duurzaam en gezond’, dat  is aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS).

In dit advies staat een aanpak en voorstel om een transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Vanuit dit advies worden er drie aanbevelingen gedaan.

Geef duidelijkheid over de ruimte voor de veehouderij in de toekomst

  • Bied zo spoedig mogelijk duidelijkheid over de ruimte voor productie in de veehouderij in 2030 en 2050. Vertaal deze ruimte in een systeem van in de tijd afnemende, verhandelbare emissierechten.
  • Ga als rijksoverheid in gesprek met provincies over een effectieve inzet van instrumenten en middelen om in gebieden met veel dieren de overblijvende milieu- en gezondheidsproblemen regionaal op te lossen.

Werk toe naar duurzame consumptiepatronen

  • Stel als doel dat het aandeel dierlijke eiwitten in het eetpatroon in 2030 is gedaald naar 40% van de totale eiwitconsumptie. Een duurzaam en gezond eetpatroon houdt in dat er meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten worden gegeten.
  • Benut ketenpartijen bij verduurzamen van productie en consumptie
  • Werk samen met de ketenpartijen aan de ondersteuning van een duurzamere en gezonde productie en consumptie en de ontwikkeling van de markt voor plantaardige eiwitproducten.

De noodzakelijke omslag in het Nederlandse voedselsysteem is te vergelijken met de manier waarop in de naoorlogse jaren de voedselzekerheid in het nationale en Europese landbouwbeleid is gewaarborgd. Dat heeft geleid tot de toonaangevende positie van de Nederlandse agrarische sector. De verduurzaming van het voedselsysteem waar we nu voor staan biedt een uitgelezen kans om boer, voedsel­verwerkende industrie, retail en consumenten op een vergelijkbare wijze te verenigen in een op duurzaam en gezond voedsel gerichte coalitie.

Dit advies is op 3 april in ontvangst genomen door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bronnen: RLI en Volkskrant