Klimaatakkoord in de regio: de aftrap in Utrecht

oktober 2, 2018

Klimaatakkoord in de regio: de aftrap in Utrecht

Het Klimaatakkoord gaat een beslissende fase in. Nu al is duidelijk dat bij veel afspraken de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij gemeenten, samenwerkende gemeenten en provincie komt te liggen. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, organiseert het Klimaatakkoord daarom in Utrecht een bijeenkomst over de rol van het lokaal bestuur. Deze bijeenkomst biedt ook tal van praktische en concrete adviezen over hoe lokaal klimaatbeleid. Dat alles gebeurt in de wereldbol van Climate Planet.

De bijeenkomst van het Klimaatakkoord verbindt de landelijke ambities met de lokale mogelijkheden. Ed Nijpels, het gezicht van de klimaatonderhandelingen en Pim van den Berg Gedeputeerde van de Provincie Utrecht doen mee. Zij informeren u over de laatste stand van zaken. U kunt met hen in gesprek met uw vragen, zorgen, wensen en plannen.

Er komt als het om klimaatbeleid gaat veel op u af als lokale politici en bestuurders. Deze bijeenkomst gaat daar op in en geeft inzicht in welke rol lokale politici wel en niet kunnen spelen. Onderwerpen zijn onder meer:

  • Hoe verduurzamen we huizen, kantoren en bedrijven?
  • Verduurzamen we met windmolens, grote zonneparken of lukt het met aardwarmte en biogas?
  • Hoe komen we van het gas af?
  • Hoe zorgen we voor schoon vervoer? En waar zetten we dan al die laadpalen?
  • Hoeveel geld hebben we daar voor over?
  • En hoe maken we de landbouw en veeteelt duurzaam?

Met drie experts en aan de hand van praktijkervaringen gaat deze bijeenkomst interactief met u de diepte in. Maarten Biezen van Route Zero is expert elektrische vervoer. Joris Hogenboom van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht is expert verduurzaming woonwijken en deelt praktische ideeën over draagvlak en betrokkenheid.