Kennissessie: De rol van waterstof in de energietransitie

juni 5, 2019

Kennissessie: De rol van waterstof in de energietransitie

Nu de regio’s in de provincie Utrecht de Regionale Energiestrategie (RES) opstellen, is er grote behoefte om de kennis op het gebied van waterstof te verdiepen. In deze kennissessie wordt u op locatie door experts bijgepraat over waterstof in de energietransitie. En is er de mogelijkheid om met elkaar daarover van gedachten te wisselen en kritische vragen te stellen. Daarna krijgt u een rondleiding door de Green Village.

Wie, waar & wanneer

Datum: 21 juni van 13:00 – 16:30

Locatie: The Green Village, Van Den Broekweg 4, 2628 CR Delft

Genodigden: Beleidsmedewerkers en –adviseurs werkzaam in de provincie Utrecht (omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en waterschappen) in de energietransitie, die gezamenlijk werken aan de regionale energiestrategieën.

Inleiding

Van de mogelijkheden om de gebouwde omgeving te verduurzamen en aardgasvrij te maken, wordt vaak waterstof benoemd als een veelbelovende oplossing. Tegelijkertijd weten we dat de inzet van waterstof door electrolyse veel elektriciteit vraagt. Als dit groen moet worden opgewekt zijn nog meer windmolens en zonnepanelen in het landschap nodig. Bovendien is de productie nu nog duur en het aanbod beperkt. En ligt het niet meer voor de hand om waterstof met name in te zetten voor industriële processen, opslag en zwaar vrachtverkeer? Meerdere dilemma’s dus.

Nu de regio’s in de provincie Utrecht met het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) bezig zijn, is er grote behoefte om de kennis op het gebied van waterstof te verdiepen. In deze kennissessie wordt u op locatie door experts bijgepraat over waterstof in de energietransitie. En is er de mogelijkheid om met elkaar daarover van gedachten te wisselen en kritische vragen te stellen. Daarna krijgt u een rondleiding door de Green Village. The Green Village in Delft is een openluchtlaboratorium op de campus van TU Delft voor experimenten met nieuwe technologieën om de woon- en leefomgeving, waaronder waterstof. De kennissessie biedt de kans om tot een gedeeld inzicht over mogelijkheden en voorwaarden voor waterstof in de provincie Utrecht te komen.

Programma

13:00 – 13:15 Ontvangst bij The Green Village, TU Delft.

13:15 – 13:30 Welkom en introductie (door Josja Veraart, NMU)

13:30 – 14:00 Prof. Dr Ir. Zofia Lukzo (hoogleraar “Smart Energy Systems” faculteit TBM)

14:00 – 14:30 Dr. Ir. Sabine Jansen (assistent professor “Urban energy systems and components” Faculteit bouwkunde)

14:30 – 15:00 Albert van der Molen (Stedin)

15:00 – 15:45 Plenaire discussie

15.45 – 16.30 Rondleiding op het terrein van The Green Village (TGV)

Bent u erbij? Meldt u zich dan uiterlijk 17 juni 2019 aan via onderstaand formulier. Heeft u een collega of andere geïnteresseerde voor deze bijeenkomst, geef dit gerust aan ons door.

Tags: