Mooi voorbeeld uit provincie: Duurzaam Soesterkwartier (Fedde Bloemhof)

juni 8, 2022

Mooi voorbeeld uit de provincie: Duurzaam Soesterkwartier 

“We hebben haast!”

Op een zonnige dag in mei spraken we op het centraal station van Amersfoort af met Fedde Bloemhof. Fedde is een van de vrijwilligers betrokken bij de vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Duurzaam Soesterkwartier is al sinds 2009 hard aan het werk om de wijk te verduurzamen en blijft tot de dag vandaag een actieve en ondernemende organisatie. We haalden een koffietje en gingen vervolgens zitten om eens te praten over Duurzaam Soesterkwartier en de vele mooie projecten die ze hebben voortgebracht.

Hoe is Duurzaam Soesterkwartier van de grond gekomen? Hoe zijn jullie gestart? We zijn best een flinke tijd geleden begonnen, in 2009. Toen waren het eigenlijk een paar enthousiastelingen die elkaar hadden gevonden en iets wilden met de verduurzaming van het wonen – want daar ging het toen vooral nog om. In elke straat van de wijk probeerden we een energie-ambassadeur op te leiden, om zo eigenlijk in elke straat ook bewustwording te creëren onder de bewoners. Zodoende is er eigenlijk een netwerk ontstaan.

Duurzaam Soesterkwartier heeft een flink aantal projecten lopen, en die projecten worden allemaal uitgevoerd op vrijwillige basis. Hoe vinden jullie vrijwilligers en houden jullie vrijwilligers betrokken? Eigenlijk zien we Duurzaam Soesterkwartier niet echt als een uniforme groep, maar meer als een soort lappendeken van kleine groepjes, die zich bezighouden met verschillende duurzaamheidsthema’s. Zo ontstaan eigenlijk de meeste activiteiten. In het begin was er een klein groepje activisten van Duurzaam Soesterkwartier dat een subsidie heeft weten los te krijgen bij de gemeente, dit leidde toen tot veel publiciteit. Die bekendheid heeft eigenlijk gemaakt dat mensen ons weten te vinden, ook van buitenaf.

Zijn er ook dingen waar jullie tegenaan lopen bij het uitvoeren projecten in de wijk? Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met mensen die geen interesse in duurzaamheid lijken te tonen? De complicaties waar we tegenaan lopen hebben vaak te maken met regelgeving en starre procedures in de stad. Vaak zien we bijvoorbeeld dat er op het stadhuis een hokjescultuur heerst, waarin de ene ambtenaar helemaal niet weet waar de andere ambtenaar mee bezig is. Dit leidt dan vaak tot vertraging in het uitvoeren van projecten. Van bewoners die niets met duurzaamheid hebben, hebben we niet echt last. Iets waar we wel veel last van hebben gehad was de georganiseerde tegenstand tegen ons windmolen-initiatief.

Een project dat opvalt is het Zon@School initiatief, een origineel idee. Hoe zijn jullie hier op gekomen? Ik was zelf niet direct betrokken bij dit initiatief, dus hoe het precies is ontstaan weet ik niet. Ik weet wel dat mensen dachten dat we, naast van onze eigen daken, ook gebruik zouden kunnen maken van de daken van grote gebouwen, zoals scholen, voor het opwekken van zonne-energie. Bij scholen komt er ook een educatief aspect bij kijken, want onder een schooldak zitten iedere dag natuurlijk honderden kinderen. Zo komen kinderen al vroeg in aanmerking met duurzame energie.

 Wat is er veranderd sinds jullie zijn begonnen in 2009? Is de houding van mensen in de wijk over het algemeen veranderd?  Vorig jaar waren we betrokken bij een wijkperspectief, een groot project dat we samen met de gemeente hebben uitgevoerd. We wilden in dit project uitvinden hoe de bewoners van de wijk het leven en wonen in de wijk beleven. In dit wijkperspectief hebben we gezien dat duurzaamheid wel een belangrijk thema is voor de bewoners. Veiligheid en verloedering stonden dan nog wel op plek 1 en 2, maar duurzaamheid toch zeker op plek 3. Leuk is dat duurzaamheid bij de kinderen van de wijk zelfs op de eerste plaats kwam te staan.

Toekomstvisie: Hoe zien jullie de toekomst van Soesterkwartier voor jullie? Hoe ziet Soesterkwartier eruit in 2035? Een thema waar we nu heel erg op inzetten is energie-armoede omdat Soesterkwartier een wijk is waar veel armoede – en dus ook energie-armoede – voorkomt. In mijn visie gaan we de komende tijd heel hard aan de slag met dit thema, zodat we bewoners zo goed mogelijk bewust kunnen maken van wat ze zelf allemaal kunnen doen om energie te besparen. 2035 is nog ver in de toekomst, dus ik durf niet echt uitspraken te doen over hoe de wijk er dan uitziet. Ik geloof echter wel dat nu de tijd is om mensen bewust te maken van wat ze allemaal zelf in de hand hebben, zeker met het oog op de actualiteit. Er zijn mensen die slapeloze nachten hebben van hun energierekeningen, dus: We hebben haast!

Duurzaam Soesterkwartier