Intentieovereenkomst Nationaal Park Heuvelrug onderstreept gezamenlijke ambitie

januari 26, 2018

Intentieovereenkomst Nationaal Park Heuvelrug onderstreept gezamenlijke ambitie

De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg, ondergebracht in één groot Nationaal Park waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld wordt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de provincie Utrecht, samenwerkende gemeenten, terreinbeheerders, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties waaronder de NMU, en ondernemers. Op 25 januari werd de intentieovereenkomst ondertekend waarmee diverse partijen de ambitie voor een vernieuwd en groter Nationaal Park Heuvelrug omarmen.

Ondertekening intentieovereenkomst Nationaal Park Heuvelrug
Fotograaf: Rick Huisinga

Janine Caalders, voorzitter van het Nationaal Park is blij met de ondertekening. ‘Dit is een volgende belangrijke stap. Met de partijen die de intentieovereenkomst ondertekend hebben, kunnen we verder bouwen aan de toekomst van het Nationaal Park Heuvelrug. Voorop staat dat we natuur, landschap en erfgoed beter willen beschermen en verder willen ontwikkelen. Onze ambities dragen daaraan bij: beschermen van natuur en erfgoed, het verhogen van de beleving en toegankelijkheid van het gebied; een efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving; het uitbreiden van de grenzen en de versterking van de unieke waarden van het Nationaal Park Heuvelrug en zorgdragen voor een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed. Met de samenwerking onderschrijven partijen het belang van natuur, landschap en erfgoed voor de toekomst van onze regio.’

Samenwerkingsagenda

Het initiatief om te komen tot één aaneengesloten Nationaal Park Heuvelrug komt uit het gebied zelf. Vanaf 2016 is gezamenlijk gewerkt aan de plannen voor het realiseren van deze ambitie. Bijeenkomsten, gesprekken en een aantal onderzoeken hebben geleid tot de Samenwerkingsagenda die de koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park. In de periode tot de zomer wordt deze verder aangescherpt. Hierbij worden tevens de individuele, particuliere terreineigenaren betrokken om met hen tot afspraken te komen over het Nationaal Park Heuvelrug. Daarna volgt besluitvorming door gemeenteraden, provinciale staten en besturen. Dat vormt de start van de hernieuwde samenwerking.

40.000 hectare

De Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de Heuvelrug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden, waardevol cultuurlandschap, uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. Het zuidelijk deel van de Heuvelrug, (ca. 10.000 hectare), vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: één van de drie meest bekende Nationale Parken van Nederland. De ambitie is ook het noordelijke deel richting Gooimeer onder te brengen in één groot Nationaal Park.

17 partijen ondertekenen intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst is door 17 partijen ondertekend:  de gemeenten Baarn, De Bilt, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Rhenen, de Provincie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Gebiedscoöperatie O-gen, Stichting Instituut voor Natuur en Milieueducatie, RECRON, RegioQ4 en Stichting Beheer Heel de Heuvelrug.