Inspiratievideo duurzame agrarische verdienmodellen: Ons Polderhart

december 4, 2023

Inspiratievideo duurzame agrarische verdienmodellen: Ons Polderhart

Agrariërs hebben concrete verdienmodellen nodig om de transitie naar duurzame landbouw met natuur vaart te geven. In Harmelen is het bestuur van Gebiedscoöperatie Ons Polderhart bestaande uit drie boeren en vier burgers op zoek naar subsidies uit de markt om natuurinclusiever te kunnen boeren. In het project Duurzame Verdienmodellen verzamelen we voor de agrariër in factsheets informatie over de mogelijkheden en bieden we inspiratie door een inkijkje te geven in bedrijven of organisaties die hier al mee bezig zijn. Kijk dit keer mee met Joost Heijnis, bestuurder van Ons Polderhart.

Ons Polderhart

De gebiedscoöperatie Ons Polderhart is drie jaar geleden opgestart door melkveehouder Hans van Soest. Het idee hierachter was om boeren en burgers in de polder bij elkaar te brengen en zo samen aan het behoud van een mooie polder te werken. Vanuit de coöperatie voeren ze projecten uit, zoals zon op dak, kleine windmolens op boerenerven en het verwijderen van asbestdaken.

Bloeiende bermen

Onlangs zijn ze gestart met het project ‘Bloeiende Bermen’, omdat inheemse, bloeiende planten de biodiversiteit in de polder versterken. In dit project helpen bewoners bij het aanvragen van subsidie en met het sluiten van overeenkomsten met de gemeente, terwijl boeren helpen met het maaien en weghalen van het maaisel. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om ook op de verplichte bufferzones bloemen te zaaien. Bufferzones brengen inkomstenderving met zich mee, omdat hier geen mest of gewasbeschermingsmiddelen op gebruikt mogen worden. Ons Polderhart onderzoekt nu of deze inkomstenderving gecompenseerd kan worden door middel van sponsering van bedrijven en particulieren.

Duurzame Verdienmodellen

Herken je de zoektocht naar alternatieve verdienmodellen van Ons Polderhart? Wil jij als agrariër aan de slag met het verduurzamen en weerbaarder maken van jouw verdienmodel, door naast je productie ook andere inkomensstromen te genereren? Wij helpen je graag op weg met factsheets waarin we informatie over duurzamere verdienmodellen gebundeld hebben en je tips geven over hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Onafhankelijk advies

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen en zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf? Dan is een Plattelandscoach misschien iets voor jou. Lees meer over Plattelandscoaches.

Vragen of meer weten? Neem contact op met Isabel Kruisheer!

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Projectleider natuurinclusieve samenleving