Inspiratievideo duurzame agrarische verdienmodellen: Boerderij Hartstocht

november 15, 2023

Inspiratievideo duurzame agrarische verdienmodellen: Boerderij Hartstocht

Agrariërs hebben concrete verdienmodellen nodig om de transitie naar duurzame landbouw met natuur vaart te geven. Daarom verzamelen we in het project Duurzame Verdienmodellen informatie voor agrariërs over nieuwe verdienmodellen en geven we een inkijkje te geven in bedrijven die hier al mee bezig zijn. Op de biologisch melkveehouderij Hartstocht in Abcoude heeft Henk den Hartog zijn verdienmodel verbreed met verschillende nevenactiviteiten, waaronder een composteertak. Kijk dit keer mee met Henk.

Boerderij Hartstocht

Aan de rand van Abcoude vind je biologische stadsboerderij Hartstocht. Hier lopen zo’n 120 dubbeldoelkoeien minimaal 8 maanden per jaar buiten op het kruidenrijke grasland. Op de boerderij kun je de verse melk en het vlees kopen in de winkel. Daarnaast vind je op de boerderij een enorme berg compost. Al sinds 1999 wordt organisch materiaal van ecologisch beheerde terreinen hier omgezet in hoogwaardige compost. Compost draagt bij aan de structuur en het waterbergend vermogen van de bodem, voorkomt (wind)erosie en verhoogt het organische stofgehalte in de bodem. Ook kan compost de koolstof/stikstof verhouding in de bodem verbeteren. Het maaisel voor de compost komt onder andere van natuur- en recreatieterreinen. Het vee graast ook af en toe op deze terreinen. In totaal beheren de beheerders van stadsboerderij Hartstocht nu zo’n 175 hectare van dit soort natuurgronden. Naast de compost en het landschapsbeheer, doet het bedrijf ook aan weidevogelbescherming en slootkant beheer.

“Als je als boer wilt beginnen met composteren, adviseer ik je om klein te beginnen en eventueel langzaam uit te bouwen. Als je groot wil composteren, heb je een vergunning nodig. Dat is momenteel heel erg lastig. Maar op kleine schaal wordt het vaak gedoogd.”

Henk den Hartog

Duurzame Verdienmodellen

De manier waarop Henk zijn verdienmodel heeft ingericht is één van de vele voorbeelden van een duurzaam verdienmodel. Wil jij als agrariër aan de slag met het verduurzamen en weerbaarder maken van jouw verdienmodel door naast je productie ook andere inkomensstromen te genereren? Wij helpen je graag op weg met factsheets waarin we informatie over duurzamere verdienmodellen gebundeld hebben en we je tips geven over hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan. Je vindt ze op http://www.nmu.nl/duurzame-verdienmodellen.

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Vragen of meer weten? Neem contact op met Isabel Kruisheer!

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Projectleider natuurinclusieve samenleving