Inspiratievideo duurzame agrarische verdienmodellen: Boerderij De Zonnewijzer

augustus 28, 2023

Inspiratievideo duurzame agrarische verdienmodellen: Boerderij De Zonnewijzer

Om de transitie naar duurzame landbouw met natuur vaart te geven zijn er concrete verdienmodellen nodig voor boeren. In het project Duurzame Verdienmodellen verzamelen we informatie over de huidige mogelijkheden in factsheets en bieden we inspiratie door een inkijkje te geven in bedrijven die hier al mee bezig zijn. Dit keer: boerderij De Zonnewijzer in Bunnik.

Boerderij De Zonnewijzer

Op boerderij De Zonnewijzer in Bunnik geven Miranda en Ko de natuur de ruimte: hun 90 koeien lopen hier tussen de bossen en boomgaarden van het landgoed. Hierdoor hebben zij hun verdienmodel verbreed: naast de opbrengst uit de melk genereren ze ook inkomsten uit andere activiteiten, waaronder verkoop via de korte keten en educatie.

“Alleen melk produceren vond ik wat saai en karig: ik wilde ook heel graag wat met de locatie doen. De verbinding tussen de burger en de boer vind ik heel waardevol.”

 

Duurzame Verdienmodellen

De manier waarop Miranda en Ko hun verdienmodel hebben ingericht is één van de vele voorbeelden van een duurzaam verdienmodel. Wil jij als agrariër aan de slag met het verduurzamen en weerbaarder maken van jouw verdienmodel door naast je productie ook andere inkomensstromen te genereren? Wij helpen je graag op weg met factsheets waarin we informatie over duurzamere verdienmodellen gebundeld hebben en je tips geven over hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan. Je vindt ze hier.

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Isabel!

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Projectleider natuurinclusieve samenleving