Het Groene Verkiezingsdebat van Utrecht 2023

Het Groene Verkiezingsdebat van Utrecht

Op dinsdagavond 7 maart organiseerden de Utrechtse Natuur- en Milieuorganisaties het Groene Verkiezingsdebat in Kanaal30 in Utrecht. In een volle zaal gingen 12 partijen met elkaar in debat over verschillende duurzame onderwerpen.

Op deze pagina volgen de debatten per stelling om terug te kijken via Youtube.

Jan Breur (SP) en Jan Wijmenga (CU) gaan in debat over de stelling: De overheid moet woningbouw-ontwikkelaars financieel verplichten om per woning 500m2 te realiseren.  Kijk hier het debat terug

 

Wilma de Boer-Leijsma (PvdA) en Frank van Breukelen (FvD) in debat over de stelling: De provincie creëert gezonde werkplekken door aanjager te zijn in het vergroenen & verduurzamen van bedrijventerreinen. Kijk het debat terug

 

Wouter Limmen (Volt) en Lenie van Leeuwen (U26) in debat over de stelling: “De provincie moet bestaande natuurgebieden versneld met elkaar verbinden en nieuwe natuurgebieden ontwikkelen” Kijk het debat terug

Mirjam Sterk (CDA) en Anjo Travaille (Partij voor de Dieren) in debat over de stelling: De provincie stimuleert alleen boeren die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw. Kijk hier het debat terug

Huib van Essen (Groen Links) en Andre van Schie (VVD) in debat over de stelling: “Als gemeenten er zelf niet uitkomen moet de Provincie locaties aanwijzen voor windmolens en zonnevelden” Kijk hier het debat terug

Marianne de Widt (D66) en Anton Verleun (BBB) in debat over de stelling: Laagveengebieden waar ernstige problemen zijn met bodeminklinking, stikstofuitstoot en grondwaterpeil moeten worden ingericht als natuur. kijk hier het debat terug

RTV Utrecht was ook bij het debat aanwezig en maakte een mooi verslag